Matematyka wedyjska

advertisement
CO TO JEST MATEMATYKA
WEDYJSKA?
JEST TO UMOWNE OKREŚLENIE ZBIORU ALGORYTMÓW ROZWIĄZYWANIA NIEKTÓRYCH
PROBLEMÓW MATEMATYCZNYCH, ZAWARTYCH W HINDUSKICH WEDACH.
HISTORIA
W LATACH 1911 - 1918 HINDUSKI MATEMATYK I ERUDYTA JAGADGURU SWAMIJI WYODRĘBNIŁ Z WED
SZESNAŚCIE SUTR I TRZYNAŚCIE POWIĄZANYCH Z NIMI SUTR ZALEŻNYCH, OPISUJĄCYCH ALGORYTMY
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ARYTMETYCZNYCH, ALGEBRAICZNYCH, GEOMETRYCZNYCH I
TRYGONOMETRYCZNYCH. MATEMATYKĘ WEDYJSKĄ WYKORZYSTUJE SIĘ Z POWODZENIEM W EDUKACJI NA
WSCHODZIE, NA ZACHODZIE I W INNYCH REJONACH ŚWIATA NIE JEST ONA JUŻ TAK POPULARNA.
SUTRA JEST TO NAZWA RELIGIJNYCH KSIĄG BUDDYJSKICH LUB HINDUSKICH.
16 SUTRÓW
1 PRZEZ JEDEN WIĘCEJ NIŻ POPRZEDNIA.
2 WSZYSTKIE OD 9, OSTATNIA OD 10.
3 PIONOWO I NA KRZYŻ.
4 PRZENIEŚ I ZASTOSUJ.
5 JEŚLI SAMUCCAYA JEST RÓWNA, TO JEST ZEREM.
6 GDY JEDNO JEST STOSUNKIEM, INNE JEST ZEREM.
7 PRZEZ DODAWANIE I ODEJMOWANIE.
8 PRZEZ DOPEŁNIENIE LUB JEGO BRAK.
9 RACHUNEK RÓŻNICZKOWY.
10 PRZEZ NIEDOSTATEK.
11 SPECYFICZNY I OGÓLNY.
12 RESZTA Z OSTATNIEJ CYFRY.
13OSTATNI I PODWOJONY PRZEDOSTATNI.
14 PRZEZ JEDEN MNIEJ NIŻ PRZEZ POPRZEDNI.
15 PRODUKT SUMY.
16 WSZYSTKIE MNOŻNIKI.
WYBRANE SUTRY
PODNOSZENIE DO KWADRATU LICZB KOŃCZĄCYCH SIĘ NA 5.
BIERZEMY CYFRĘ DZIESIĄTEK, MNOŻYMY JĄ PRZEZ LICZBĘ O JEDEN OD NIEJ WIĘKSZĄ. DO OTRZYMANEJ
LICZBY DOPISUJEMY 25.
15^2 = 1*2 (2 O JEDEN WIĘKSZA OD 1) | 5*5 = 2 | 25 = 225
35^2 = 3*4 (4 O JEDEN WIĘKSZA OD 3)| 5*5 = 12 | 25 = 1225
75^2 = 7*8 (8 O JEDEN WIĘKSZA OD 7)| 5*5 = 56 | 25 = 5625
125^2 = 12*13 (13 O JEDEN WIĘKSZA OD 12) | 25 = 156 | 25 = 15625
MNOŻENIE LICZB DWUCYFROWYCH TYPU XY I XZ (GDZIE Y+Z=10)
BIERZEMY CYFRĘ DZIESIĄTEK, MNOŻYMY JĄ PRZEZ LICZBĘ O JEDEN OD NIEJ WIĘKSZĄ. DO OTRZYMANEJ LICZBY
DOPISUJEMY ILOCZYN CYFR DZIESIĄTEK.
29*21 = 2*3 (3 O JEDEN WIĘKSZA OD 2) | 09 (9*1) = 609
32*38 = 3*4 (4 O JEDEN WIĘKSZA OD 3) | 16 (2*8) = 1216
74*76 = 7*8 (8 O JEDEN WIĘKSZA OD 7) | 24 (4*6) = 5624
ODEJMOWANIE LICZB OD WIELOKROTNOŚCI 10.
10000-4979
10-9 = 1 (ODEJMUJEMY OD 10, BO 9 JEST CYFRĄ JEDNOŚCI)
9-7 = 2
9-9 = 0
9-4 = 5
WYNIK ODCZYTUJEMY OD DOŁU: 5021
PODNOSZENIE LICZB DO POTĘGI.
DO LICZBY DODAJEMY CYFRĘ JEJ JEDNOŚCI. WYNIK MNOŻYMY PRZEZ CYFRĘ DZIESIĄTEK (W PRZYPADKU
LICZBY TRZYCYFROWEJ- LICZBĘ ZŁOŻONĄ Z CYFRY SETEK I DZIESIĄTEK) POMNOŻONĄ PRZEZ DZIESIĘĆ. DO
WYNIKU DODAJEMY CYFRĘ JEDNOŚCI PODNIESIONĄ DO KWADRATU.
36
36^2 = (36+6)*30+6^2 = 42*30+36 = 1260+36 = 1296
69
69^2 = (69+9)*60+9^2 = 78*60+81 = 4680+81 = 4761
124
124^2 = (124+4)*120+4^2 = 128*120+16 = 15360+16 = 15376
MNOŻENIE LICZB DO 100
80*91
100-80=20
100-91=9
20*9=(1)80 (ZOSTAJE 80, 1 IDZIE NA DÓŁ)
80-9=71+1 (TA Z GÓRY) = 72
WYNIK: 7280
56*88
100-56=44
100-88=12
44*12=(5)28
56-12=44+5 (TA Z GÓRY) = 49
WYNIK: 4928
DODAWANIE UŁAMKÓW O RÓŻNYCH MIANOWNIKACH.
W LICZNIKU ZAPISUJEMY SUMĘ ILOCZYNÓW WYRAZÓW SKRAJNYCH. W MIANOWNIKU- ILOCZYN OBU
MIANOWNIKÓW.
2/3+1/6 = 2*6+3*1/3*6 = 15/18
4/5+6/7 = 4*7+5*6/5*7 = 58/35
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)
Download