Dr Dorota Maj Zakład Ruchów Politycznych Pok. 214 e

advertisement
Dr Dorota Maj
Zakład Ruchów Politycznych
Pok. 214
e-mail: [email protected]
Współczesne ruchy polityczne
Tematy zajęć:
1. Agraryzm.
2. Anarchizm.
3. Rasizm.
4. Nacjonalizm.
5. Faszyzm.
6. Ruchy polityczne islamu i buddyzmu.
7. Nowa Lewica.
8. Kontrkultura.
9. Pacyfizm.
10. Feminizm.
11. Ekologizm.
12. Populizm.
13. Myśl społeczna Kościoła katolickiego.
Literatura:
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010
G. Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw,
Warszawa 1993
Encyklopedia Politologii, red. M. Żmigrodzki, tom IV: Myśl społeczna i ruchy polityczne
współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kraków 2000
M. Marczewska-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Lublin 1995
Download