Wiedza Obywatelska

advertisement
Wiedza Obywatelska – przedmioty do wyboru (grupa A) – 1 przedmiot
1. Ekologia w świadomości społecznej – prof. K. Szoszkiewicz, prof. M. Mańka,
prof. J. Nowacki
2. Etyka z bioetyką – dr A. Dworaczyk, dr W. Wrześniewski
3. Odpowiedzialność społeczna wobec środowiska – prof. dr hab. J. Olejnik
Wiedza Obywatelska – przedmioty do wyboru (grupa B) – 2 przedmioty
1. Filozofia przyrody – dr A. Dworaczyk, dr D. Michałowski
2. Historia sztuki – dr D. Michałowski
3. Pedagogika społeczna – dr I. Bekier
4. Społeczne aspekty zmian klimatu – dr hab. Jacek Leśny
Download