rz i ż ćwiczenia

advertisement
Przepisz wyrazy i dopisz do nich po jednym wyrazie pokrewnym z rz i ż. Podkreśl
wymieniające się głoski.
morski
góry
para
gitara
gorycz
chmura
twórca
wiara
łodyga
pieniądz
druh
mróz
grozić
legowisko
krąg księga
Wstaw brakujące rz, ż lub sz.
pa....enie pok....ywy
doj....ewanie po....rzeczek
ut....ymywanie d.....rzewostanu
zaopat.....enie w zbo....e
odwa....zanie p......enicy
…....wienie p....czół
ulep.....anie na......ędzi
wiet....enie koryta......y
mie.....enie odzie.....y
utwo.....enie dru......yny
wyolb.....ymianie k.....ywd
Przepisz bezbłędnie.
Sowa śnieżna jest zimowym przybyszem z północnej Europy i Syberii. Opuszcza ona ojczyznę
wówczas, gdy zaczyna jej brakować pożywienia. Odznacza się nie tylko urodą, ale także siłą
i drapieżnością. Najpospolitszymi przedstawicielami sowiej rodziny są u nas: puszczyk, żyjący
w lasach i parkach, sowa jarzębata, przylatująca na zimę oraz pójdźka, gnieżdżąca się w parkach,
czasem na cmentarzach. Najpiękniejszą naszą sową jest płomykówka, niestety rzadka.
Jej upierzenie ma różne odcienie koloru beżowego, a szlara, czyli „twarz”, jest złocistobiała,
o kształcie wydłużonego serca.
Download