Kulturoznawstwo i wiedza o mediach. Menedżer kultury

advertisement
PLAN MODUŁU SPECJALNOŚCI
Menedżer kultury
(studia stacjonarne II stopnia 2015/2016)
Kod modułu
Semestr 2.
Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne.
godziny kontaktowe
kod kursu
nazwa kursu
E/-
Psychologia społeczna
16
Podstawy zarządzania
A
K
L
S
P
8
punkty
ECTS
razem
W
E-learning
zajęć w grupach
24
E
2
14
14
oc.
1
Podstawy ekonomii
14
14
oc.
1
Wprowadzenie do ekonomiki mediów
14
14
oc.
2
Podstawy marketingu
18
18
oc.
2
Retoryka wypowiedzi publicznych
10
10
20
oc.
2
Public relations
10
10
20
oc.
2
Zarządzanie kulturą
10
10
20
E
3
Komunikacja społeczna
10
4
20
E
3
116
42
6 164 3 egz.
18
6
1
Semestr 3.
Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne.
godziny kontaktowe
kod kursu
nazwa kursu
E/-
A
K
L
S
P
punkty
ECTS
razem
W
E-learning
zajęć w grupach
Współczesne polskie instytucje kultury
16
16
oc.
2
Komunikacja w organizacji
18
18
oc.
2
Ochrona dziedzictwa narodowego
10
10
oc.
1
Podstawy finansów i bankowości
20
20
E
3
Reklama w nowych mediach
18
18
oc.
2
Zarządzanie zasobami ludzkimi
18
18
oc.
2
Socjologia organizacji
14
14
oc.
1
Kultura organizacji
18
18
oc.
2
Systemy medialne w świecie
16
8
24
E
2
Fundusze unijne i podstawy zarządzania
projektem
10
6
14
oc.
1
120
52
120 2 egz.
18
Pozostałe zajęcia
kod zajęć
rodzaj zajęć
Praktyka zawodowa w instytucji medialnej, instytucji kultury –
Współczesne polskie instytucje kultury
godz.
tyg.
punkty
ECTS
3
60
Semestr 4.
Pozostałe zajęcia
kod zajęć
rodzaj zajęć
Praktyka zawodowa w instytucji medialnej, instytucji kultury –
Współczesne polskie instytucje kultury
godz.
60
tyg.
punkty
ECTS
3
2
Informacje uzupełniające:
Praktyki zawodowe
sem.
3
4
kod
praktyki
nazwa praktyki
(rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji)
Praktyka zawodowa w instytucji medialnej, instytucji kultury –
Współczesne polskie instytucje kultury
Praktyka zawodowa w instytucji medialnej, instytucji kultury –
Współczesne polskie instytucje kultury
tyg.
godz.
termin i system
realizacji
praktyki
60
Cały semestr;
praktyka nieciągła
60
Cały semestr;
praktyka nieciągła
3
Download