1. Kanon w sztuce starożytnego Egiptu (płaskorzeźba, rzeźba i

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Kanon w sztuce starożytnego Egiptu (płaskorzeźba, rzeźba i malarstwo).
Relief architektoniczny w sztuce starożytnej Mezopotamii.
Freski w sztuce minojskiej.
Plastyka cykladzka.
Poliklet i Praksyteles, ewolucja technologiczna, kompozycyjna i tematyczna w
klasycznej rzeźbie greckiej.
Greckie malarstwo wazowe.
Radość życia w malarstwie etruskim (malarstwo wielkoformatowe: fresk i
mozaika).
Prawdziwy obraz Rzymianina w rzeźbie portretowej.
Malarstwo pompejańskie.
Mozaiki Rawenny.
Podziemny świat katakumb - malarstwo.
Symbolika starochrześcijańska. Analiza przedstawień sarkofagowych.
Pisanie świętych wizerunków. Ikona bizantyjska.
Karolińskie malarstwo miniaturowe.
Biblia pauperum – rozczytywanie rzeźby i reliefu portalowego w romańskiej
architekturze sakralnej.
Sedes Sapientes - romańskie przedstawienia Madonny w rzeźbie
wolnostojącej.
Od Pięknej Madonny do Mater Dolorosa - przedstawienia Matki Bożej w
gotyku, narodziny Piety.
Nie tylko Giotto - gotyckie malarstwo ścienne i tablicowe.
Ołtarze gotyckie.
Witraże gotyckie.
Realizm, ekspresjonizm, turpizm w rzeźbie gotyckiej.
Leonardo da Vinci - człowiek Renesansu.
Piety Michała Anioła.
Malarstwo renesansowe - tematyka, kolorystyka, techniki malarskie, ujęcie
perspektywiczne.
Figura Serpentinata - narodziny rzeźby barokowej.
Mistrzowie światła w malarstwie Baroku.
Malarstwo iluzjonistyczne w krakowskich kościołach barokowych.
Bernini - życie i twórczość.
Twórczość rzeźbiarska Antonio Canovy i Bertela Thorvaldsena.
Malarstwo historyczne.
Impresjonizm i postimpresjonizm w sztuce.
Ekspresjonizm w malarstwie.
Futuryzm w malarstwie.
Neoklasycyzm w architekturze.
35. Konstruktywizm w sztuce.
36. Sztuka Art-Déco.
37. Sztuka współczesna po II wojnie Światowej (w kraju i za granicą).
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards