Systemy baz danych 1. Projekt. Literatura

advertisement
Systemy baz danych 1. Projekt.
Literatura
1. Richard Barker, CASE* Method. Modelowanie zwia̧zków encji, WNT, Warszawa 2005.
2. Marco Cantu, Delphi 7 : praktyka programowania, Mikom, Warszawa 2003.
3. Arkadiusz Jakubowski, Delphi 4. Tworzenie systemów baz danych. Ksiȩga eksperta, Helion,
Gliwice 1999.
4. Piotr Neil Gawroński, InterBase dla ”delfinów”, Helion, Gliwice 2001.
5. R. Coburn, SQL dla każdego, Helion, Gliwice 2001.
6. Arkadiusz Jakubowski, SQL w InterBase dla Windows i Linuksa, Helion, Gliwice 2001.
Download