II ROK

advertisement
WYKAZ RYGORÓW 2016/2017
Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne, rok II
Zaliczenia po semestrze zimowym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne [2 ECTS, 30 godz. ćw.] dr W. Marzęda.
Psychologia emocji i motywacji [4 ECTS, 30 godz. ćw.] mgr K. Kiepas-Remesz.
Antropologia filozoficzna i kulturowa [4 ECTS, 30 godz. ćw.]dr M. Niemczuk/ dr S. Struzik.
Podstawy filozofii II, cz. 1 [ 4 ECTS, 30 godz. ćw.] zaliczenie wykładu – dr hab. D. Kubok,
zaliczenie ćwiczeń – dr hab. G. Szumera, dr hab. M. Piróg, dr M. Mruszczyk.
Etyka biznesu i etyki zawodowe [4 ECTS, 30 godz. ćw.]dr P. Machura/ dr hab. M. Wojewoda.
Wykład fakultatywny I [2 ECTS, 15 godz.], dr M. Wołek /dr S. Bukowska /dr hab. T. Czakon /
dr A. Musioł /dr hab. G. Szumera/ dr hab. M. Piróg / dr L. Radzioch / dr hab. D. ŚlęczekCzakon.
Modele racjonalności [5 ECTS, 30 godz.] dr D. Bęben/mgr K. Wach.
Teorie coachingu [2 ECTS, 15 godz. ćw.], dr A. Woszczyk.
Język angielski [2 ECTS, 30 godz. ćw.] – lektorzy
WF [1 ECTS, 30 godz.]
Egzaminy po semestrze zimowym:
1.
2.
3.
4.
5.
Psychologia emocji i motywacji [4 ECTS, 30 godz. w.] dr D. Olesiński.
Antropologia filozoficzna i kulturowa [4 ECTS, 30 godz. w.] dr E. Struzik.
Etyka biznesu i etyki zawodowe [4 ECTS, 30 godz. w.] dr hab. M. Wojewoda.
Modele racjonalności [5 ECTS, 30 godz. w.] dr hab. D. Kubok.
Teorie coachingu [2 ECTS, 15 godz. w.] dr A. Woszczyk.
Zaliczenia po semestrze letnim:
1. Filozoficzne wzorce sztuki życia [5 ECTS, 60 godz. ćw.] dr hab. A. Bańka/ dr A. Woszczyk.
2. Warsztaty coachingowe z superwizją [3 ECTS, 60 godz. lab.], mgr B. Wolfigiel/ mgr K. KiepasRemesz / dr A. Woszczyk OKM.
3. Podstawy filozofii II, cz. 2 [ 4 ECTS, 30 godz. ćw.] dr A. Wesołowska/ dr M. Mruszczyk.
4. Proseminarium I [4 ECTS, 30 godz. ćw.] dr M. Mruszczyk / dr hab. D. Ślęczek-Czakon/
5. Metodologia badań [4 ECTS, 30 godz. ćw.], dr hab. K. Szymanek.
6. Aksjologia i prakseologia [4 ECTS, 30 godz. ćw.] dr L. Radzioch/ dr hab. T. Kubalica.
7. Wykład fakultatywny II [2 ECTS, 15 godz.], dr S. Bukowska / dr L. Radzioch/dr M. Niemczuk/
dr hab. G. Szumera/ dr hab. H. Wojtczak/ dr M. Wołek.
Egzaminy po semestrze letnim:
1.
2.
3.
4.
5.
Filozoficzne wzorce sztuki życia [5 ECTS, 30 godz. w.] prof. zw. dr hab. B. Dembiński.
Metodologia badań [4 ECTS, 30 godz. w.] dr hab. K. Szymanek.
Aksjologia i prakseologia [4 ECTS, 30 godz. w.] dr hab. M. Tyl.
Podstawy filozofii II, cz. 2 [ 4 ECTS, 15 godz. w.] dr hab. D. Kubok.
Język angielski [4 ECTS, 30 godz.] – lektorzy
Download