Oś liczbowa

advertisement
Oś liczbowa
Opracował:
inż. Krzysztof Zawadzki
Oś liczbowa
-5 -4 -3 -2
-1
Liczby ujemne
0
1
2
3
4
Liczby dodatnie
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
4 jednostki
0
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
Liczby przeciwne
-5 -4 -3 -2
-1
0
4 jednostki
Liczby przeciwne to – 4 i 4
1
2
3
4 jednostki
4
5
6
X > -3
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
X > -3
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
X > -3
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
X > -3
-5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
3
Przykłady liczb spełniające nierówność: -2; -1; 0, 1; 2; 3 itd..
4
5
6
x<2
X
-4 -3 -2 -1
0
1
2
3
4
5
6
-4 -3 -2 -1
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
<2
-4 -3 -2 -1
X>2
Download