Zarządzanie kosztami w projekcie

advertisement
Zarządzanie kosztami w
projekcie
Projekt „Czarna Owca” 2005
Planowanie zasobów
Materiały Wejściowe
Narzędzia i techniki
Rezultaty
Struktura podziału pracy
Opinie ekspertów
Wymagania
dotycz. zasobów
Dane historyczne
Określenie różnych
wariantów realizacji
Deklaracja zakresu
Oprogramowanie
wspierające zarządzania
projektami
Opis puli zasobów
Procedury organizacyjne
Szacunki czasu trwania
działań
Szacowanie kosztów
Materiały Wejściowe
Narzędzia i techniki
Rezultaty
Struktura podziału pracy
Szacowanie
porównawcze
Szacunki kosztów
Wymagania dotyczące
zasobów
Modelowanie
parametryczne
Dane
uzupełniające
Ceny jednostkowe zasobów
Szacowanie oddolne
Plan zarządzania
kosztami
Szacunki czasu trwania
działań
Narzędzia
komputerowe
Publikowane szacunki
Inne metody
szacowania
Dane historyczne
Plan kont
Dane o ryzykach
Budżetowanie kosztów
Materiały Wejściowe
Narzędzia i techniki
Szacunki kosztów
Narzędzia i techniki
Plan bazowy
budżetowania kosztów kosztów
Struktura podziału pracy
Harmonogram projektu
Plan zarządzania ryzykiem
Rezultaty
Kontrola kosztów
Materiały
Wejściowe
Narzędzia i techniki
Rezultaty
Plan bazowy kosztów System kontroli zmian
kosztów
Uaktualnienia
szacunków kosztów
Raporty z wykonania Pomiar wykonania
Uaktualnienia
budżetu
Żądania zmian
Technika zarządzania
wartością wypracowaną
Działania korygujące
Plan zarządzania
kosztami
Dodatkowe procesy
planowania
Szacunek kosztu
całkowitego
Narzędzia komputerowe
Zamkniecie projektu
Zgromadzone
doświadczenie
Download