kliknij tutaj

advertisement
KRAJOBRAZY
POLSKI
Oto mapa hipsometryczna Polski. W części północnej
i środkowej naszego kraju znajdują się wielkie obszary
nizinne. Ku południowi teren się wznosi, pojawiają się
wyżyny, a następnie góry. Stało się to podstawą do
wydzielenia na terenie Polski tzw. pasów krajobrazowych.
NIZINY NADMORSKIE
• łagodnie nachylone ku morzu, lekko faliste równiny, poniżej 50 m n.p.m.
• niszcząca i budująca praca fal morskich, kształtująca wybrzeże
• delty dużych rzek uchodzących do morza - Odry i Wisły
• jedyna w Polsce depresja - Żuławy Wiślane (1,8 m p.p.m.).
POJEZIERZA
• obszary pagórkowate i równinne z licznymi wzgórzami, sięgającymi 300 m n.p.m.
• obniżenia między wzniesieniami z dużą liczbą jezior
• największe polskie jeziora - Śniardwy i Mamry
• dużo lasów iglastych, rosnących na piaszczystym podłożu
NIZINY
• najbardziej rozległy pas krajobrazowy Polski
• teren równinny i falisty, porozcinany szerokimi dolinami rzecznymi
• wysokości względne nie przekraczają 300 m n.p.m.
WYŻYNY
• ponad 300 m n.p.m., duże zróżnicowanie wysokości
• różne formy rzeźby terenu, zależne od rodzaju skał – skały wapienne, wąwozy lessowe
• duży obszar krajobrazu mocno przekształconego przez człowieka na Wyżynie Śląskiej
GÓRY NISKIE
• Góry Świętokrzyskie (Łysica 612 m n.p.m.)
• pasma górskie o zaokrąglonych kształtach i łagodnych stokach
• lasy jodłowo - bukowe
GÓRY ŚREDNIE
• Sudety (Śnieżka 1602 m n.p.m.) i Beskidy (Babia Góra 1725 m n.p.m.)
• stoki gór łagodne
• piętra roślinności
GÓRY WYSOKIE
• Tatry (Rysy 2499 m n.p.m.)
• ostre grzbiety, głęboko wcięte doliny, jeziora górskie
• wyraźna piętrowość klimatu i roślinności
W każdym z pasów krajobrazowych żyją i pracują ludzie.
Dlatego w każdym z nich są widoczne efekty ich
działalności gospodarczej. Na niektórych obszarach
składniki krajobrazu przekształconego dominują nad
składnikami naturalnymi. Obecnie większe fragmenty
naturalnych krajobrazów zachowano jedynie w parkach
narodowych oraz rezerwatach.
Download