materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych Program

advertisement
Szkolenie: materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych
Program szkolenia – termin: 26. 06. 2014
Dwie grupy szkoleniowe do 30 osób każda po 6 godzin szkoleniowych dla I i II grupy, 12
godzin szkoleniowych dla obu grup.
8:00 – 11:30 – wykłady obydwie grupy razem – sala konferencyjna IO, ul Pomologiczna 18,
Skierniewice
8:00 – 8:30 – przepisy prawne – GIORiN
8:30 – 9:30 – Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy ozdobnych krzewów i drzew
liściastych oraz iglastych – dr Adam Marosz
9:30 – 10:30 – Najczęściej występujące choroby drzew i krzewów ozdobnych, omówienie
objawów, szkodliwości, rozprzestrzeniania i zimowania – prof. dr hab. Adam
Wojdyła
10:30 – 11:30 – Najczęściej występujące szkodniki drzew i krzewów ozdobnych iglastych
oraz liściastych – dr hab. Grażyna Soika prof. IO
11:30 – 12:00 – Przejazd autokarem do Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego w Nowym
Dworze koło Skierniewic
12:00 – 15:00 – ćwiczenia: szklarnie, tunele, kontenerownia w Kwiaciarskim Zakładzie
Doświadczalnym w Nowym Dworze koło Skierniewic
grupa I
12:00 – 13:00 – Ocena i rozpoznawanie najważniejszych rodzajów i gatunków ozdobnych
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych
grupa II
12:00 – 13:00 – Rozpoznawanie chorób drzew i krzewów ozdobnych na podstawie objawów
grupa I
13:00 – 14:00 – Rozpoznawanie najgroźniejszych szkodników drzew i krzewów ozdobnych
liściastych oraz iglastych na podstawie wyglądu szkodnika i uszkodzeń
grupa II
13:00 – 14:00 – Ocena i rozpoznawanie najważniejszych rodzajów i gatunków ozdobnych
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych
grupa I
14:00 – 15:00 – Rozpoznawanie chorób drzew i krzewów ozdobnych na podstawie objawów
grupa II
14:00 – 15:00 – Rozpoznawanie szkodników drzew i krzewów ozdobnych liściastych oraz
iglastych na podstawie wyglądu szkodnika i uszkodzeń
15:00 – Zakończenie szkolenia i powrót do Skierniewic
Download