PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

advertisement
PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ
I, II WYDZIAŁ LEKARSKI
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
WYKŁADY
wtorek godz.12:00-13:30
I WL cały sala wykł. CD Aula B
08.11.16 Zadania i podział układu nerwowego. Rozwój 28.10.16
piątek godz. 13:15-14:45
II WL cały sala wykł. im. Paszkiewicza
osobniczy OUN. Podział ontogenetyczny i
kliniczny mózgowia. Neuron, synapsa, łuk
odruchowy. Budowa rdzenia kręgowego.
Nerw rdzeniowy. Układ komorowy. Krążenie
płynu mózgowo-rdzeniowego.
Zadania i podział układu nerwowego. Rozwój
osobniczy OUN. Podział ontogenetyczny i
kliniczny mózgowia. Neuron, synapsa, łuk
odruchowy. Budowa rdzenia kręgowego. Nerw
rdzeniowy. Układ komorowy. Krążenie płynu
mózgowo-rdzeniowego
Swoiste drogi i ośrodki czuciowe. Zespoły
uszkodzenia
rdzenia
kręgowego.Drogi
czuciowe nieswoiste – układ siatkowaty
(wprowadzenie).
Swoiste drogi i ośrodki czuciowe. Zespoły
uszkodzenia rdzenia kręgowego. Drogi czuciowe
nieswoiste – układ siatkowaty
(wprowadzenie).
15.11.16 Podział czynnościowy jąder wzgórza. Kora 18.11.16
Podział czynnościowy jąder wzgórza. Kora mózgu.
Ośrodki korowe.
Układ rąbkowy. Podwzgórze. Przysadka
mózgowa. Układ autonomiczny.
29.11.16 Ośrodki i drogi układu piramidowego – 25.11.16
objawy uszkodzenia drogi piramidowej.
Móżdżek. Układ siatkowaty – podsumowanie.
Układ rąbkowy. Podwzgórze. Przysadka mózgowa.
Układ autonomiczny.
Współczesne
obrazowanie
anatomii
czynnościowej OUN. Anatomia praktyczna
OUN w obrazach rtg, MRI, CT.
Współczesne obrazowanie anatomii czynnościowej
OUN. Anatomia praktyczna OUN w obrazach rtg,
MRI, CT.
mózgu. Ośrodki korowe.
Ośrodki i drogi układu piramidowego – objawy
uszkodzenia drogi piramidowej. Móżdżek. Układ
siatkowaty – podsumowanie.
ĆWICZENIA
Podział mózgowia – powierzchnia zewnętrzna (z pominięciem szczegółowego opisu powierzchni
03.11.2016 IIWL
półkul). Opony mózgowia i rdzenia kręgowego. Naczynia OUN (główne pnie tętnicze, koło tętnicze
04.11.2016 I WL
07.11.2016 IWL
08.11.2016 II WL
14.11.2016 I WL
15.11.2016 II WL
17.11.2016 II WL
18.11.2016 I WL
21.11.2016 I WL
22.11.2016 II WL
24.11.2016 II WL
25.11.2016 I WL
28.11.2016 I WL
29.11.2016 II WL
01.12.2016 II WL
02.12.2016 I WL
05.12.2016 I WL
06.12.2016 II WL
08.12.2016 II WL
09.12.2016 I WL
mózgu, zatoki opony twardej, ż. szyjna wewnętrzna). Powierzchnia zewnętrzna i przekroje rdzenia
kręgowego. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
Kresomózgowie – półkula mózgu, powierzchnie półkuli, brzegi, szczelina międzypółkulowa,
podział na płaty, bieguny, bruzdy i zakręty.
Kresomózgowie środkowe: ciało modzelowate, sklepienie, spoidło przednie, przegroda
przezroczysta. Komora boczna części, rogi, ograniczenia, splot naczyniówkowy.
Międzymózgowie – budowa zewnętrzna. Podwzgórze. Wzgórzomózgowie. Otwór
międzykomorowy. Komora trzecia.
Pień mózgu – powierzchnia grzbietowa i podstawna. Miejsca wyjścia nerwów czaszkowych.
Móżdźek.
Anatomia przekrojów – przekrój pośrodkowy mózgu. Komory boczne. Jądra podkorowe. Istota
biała półkul.
Anatomia przekrojów – pokrywa śródmózgowia, nakrywka, odnogi mózgu, komora czwarta – w
obrazach CT i MRI.
Płat węchowy, płat limbiczny. Twór i układ siatkowaty. Lokalizacja jąder nerwów czaszkowych.
Drogi wstępujące i zstępujące.
Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu. Drogi rdzenia kręgowego. Unaczynienie poszczególnych
części OUN. Drogi wstępujące i zstępujące.
Repetytorium tematyczne.ZALICZENIE
Download