Z listu świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i

advertisement
Z listu świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i
męczennika, do Smyrneńczyków
(nr 1, 1 - 4, 1)
Chrystus nas wzywa do swego chwalebnego królestwa
Ignacy, zwany również Teoforem. Ze szczerego serca i w
słowie Bożym życzę pełnej radości Kościołowi Boga Ojca i
umiłowanego Syna Jego Jezusa Chrystusa, Kościołowi w
Smyrnie, który z miłosierdzia Bożego otrzymał wszelkie
dobra i żadnego z nich mu nie brakuje, który pełen jest wiary i
miłości, umiłowanemu przez Boga i strzegącemu rzeczy
świętych.
Wielbię Boga, Jezusa Chrystusa, który Warn udzielił tak
wielkiej mądrości. Widzę bowiem, że mocno trwacie w
niewzruszonej wierze, tak jakbyście byli ciałem i duchem
przybici do krzyża Pana Jezusa Chrystusa; i że przez krew
Chrystusa jesteście ugruntowani w miłości. Niewzruszona jest
wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa, iż prawdziwie
pochodzi On "według ciała z rodu Dawida", a jest Synem
Bożym z woli i mocy Boga; że jest prawdziwie zrodzony z
Dziewicy i ochrzczony przez Jana, "aby się przez Niego
wypełniło wszystko, co sprawiedliwe". On to, za Poncjusza
Piłata i Heroda tetrarchy, został rzeczywiście ukrzyżowany, a
przez swoje zmartwychwstanie podniósł po wszystkie wieki
swój znak, aby w jednym ciele swego Kościoła zgromadzić
swoich wiernych i świętych, tak spośród żydów jak i pogan. A
z Jego owocu, z błogosławionej męki Boga, myśmy powstali.
Wszystko to wycierpiał On dla naszego zbawienia, a cierpiał
prawdziwie, tak jak i prawdziwie sam z siebie z martwych
powstał.
Co do mnie, to wiem i wierzę, że i po zmartwychwstaniu
pozostał On w ciele. A gdy przyszedł do Piotra i tych, którzy z
nim byli razem, rzekł im: "Pochwyćcie mnie i dotknijcie, i
zobaczcie, że nie jestem zjawą bez ciała". Oni zaś natychmiast
dotknęli się Go i uwierzyli, bo się zetknęli z Jego ciałem i
duchem. Dlatego też mieli w pogardzie śmierć i odnieśli nad
nią zwycięstwo. A po swoim zmartwychwstaniu Jezus jadł z
nimi i pił, jak ktoś żywy, mimo iż równocześnie duchem
zjednoczony był z Ojcem.
Download