Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego Bolimowski Park

advertisement
Bolimowski Park
Krajobrazowy
Położenie: pogranicze województw łódzkiego
i mazowieckiego
Powierzchnia: 20 512, 32 ha
Rok utworzenia: 1986 rok
Lasy: około 70% powierzchni Parku
Flora: występowanie ponad 900 gatunków roślin,
m.in. wawrzynka wilczełyko, paprotki kruchej
i storczyka szerokolistnego
Fauna: bardzo bogata m.in. łosie, bobry i wydry
europejskie
Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich
Położenie: województwo łódzkie, północny wschód od Łodzi
Powierzchnia: 11 580 ha
Rok utworzenia: 1996 rok
Lasy: 28% powierzchni Parku
Flora: rośliny naczyniowe, paprotniki, rośliny kwiatowe,
71 gatunków roślin zaliczonych do zagrożonych, 39 gatunków
prawnie chronionych
Fauna: 13 gatunków nietoperzy, liczna grupa bezkręgowców,
płazy, ptaki, trzmiel tajgowy
Park Krajobrazowy
Międzyrzecza Warty
i Widawki
Położenie: województwo łódzkie
Powierzchnia: 25 330 ha
Rok utworzenia: 1989 rok
Lasy: 25% ogólnej powierzchni Parku
Flora: niezbyt bogata w gatunki chronione, przeważają
rośliny związane z wodą i bagnami
Fauna: 34 gatunki ryb, 136 gatunków ptaków,
12 gatunków płazów i 42 gatunki ssaków
Przedborski Park
Krajobrazowy
Położenie: województwo łódzkie i świętokrzyskie
Powierzchnia: 166,40 km²
Rok utworzenia: 1988 rok
Lasy: około 68% powierzchni Parku
Flora: ponad 900 gatunków roślin naczyniowych
(w tym 39 gatunków rzadkich i chronionych)
Fauna: przeważnie duże ssaki leśne m.in. łosie, jelenie, sarny,
dziki i borsuki
Spalski
Park
Krajobrazowy
Położenie: województwo łódzkie
Powierzchnia: 128,75 km²
Rok utworzenia: 1995 rok
Lasy: 57,4 % powierzchni Parku
Flora: rozległe lasy w środkowym biegu Pilicy, ponad 800
gatunków roślin naczyniowych
Fauna: m.in. 205 gatunków ptaków, 28 gatunków ryb,
9 gatunków płazów, 31 gatunków ssaków
Sulejowski
Park Krajobrazowy
Położenie: województwo łódzkie
Powierzchnia: 174,44 km²
Rok utworzenia: 1994 rok
Lasy: 14 zespołów leśnych
Flora: 35 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie
i 15 częściowo chronionych
Fauna: owady lądowe, 35 gatunków ryb, 5 gatunków gadów,
12 płazów, 196 ptaków
Załęczański Park
Krajobrazowy
Położenie: pogranicze województw łódzkiego, śląskiego
i opolskiego
Powierzchnia: 14, 485 ha
Rok utworzenia: 1978 rok
Lasy: 53% powierzchni Parku
Flora: 39 gatunków roślin naczyniowych podlegających
ochronie (w tym 25 objętych jest ochroną ścisłą)
Fauna: m.in. około 130 gatunków ptaków, owady, ryby,
płazy i gady oraz kilkanaście gatunków nietoperzy
Dziękuję za uwagę
Autor:
Weronika Karasińska
klasa 6a
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolimowski_Park_Krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Wzniesie%C5%84_%C5%81%C3%B3dz
kich
https://pkwl.parkilodzkie.pl/
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Mi%C4%99dzyrzecza
_Warty_i_Widawki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedborski_Park_Krajobrazowy#Kompleksy_le.C5.9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalski_Park_Krajobrazowy
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=1&id=6
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=1&id=7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%82%C4%99cza%C5%84ski_Park_Krajobrazowy#
Flora
Download