AGENDA Debata Walka z nowotworem prostaty w województwie

advertisement
Samorząd Województwa
Opolskiego
PROGRAM
DEBATA ZDROWOTNA
„WALKA Z NOWOTWOREM PROSTATY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”
29 lutego 2012, godzina 11:00
Sala Konferencyjna „Ostrówek”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Prowadzący: Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”
11:00 Powitanie zebranych gości – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
11:10 WSTĘP
Wprowadzenie - O kampanii „Prostata na lata”, rola debat w regionach
- Szymon Chrostowski
11:20 RAK PROSTATY
Nowotwór prostaty – specyfika, epidemiologia, aspekty urologiczne i onkologiczne
- Dr n. med. Kazimierz Drosik – Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej
- Lek. med. Roman Szwedowski – Konsultant Wojewódzki ds. Urologii
- Lek. Lidia Czopkiewicz – Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej
- Mgr Wiesława Kaczmarek – Kierownik Opolskiego Rejestru Nowotworów
- Tomasz Uher – Dyrektor ds. Medycznych Wojewódzkiego Oddziału NFZ
- Wojciech Redelbach – Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii
- Marek Piskozub – Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
12:00 Finansowanie leczenia nowotworu prostaty w województwie opolskiego
- Tomasz Uher - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
12:10 PROFILAKTYKA I LECZENIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – DEBATA
- wszyscy prelegenci i uczestnicy
Profilaktyka i leczenie w województwie, dyskusja na temat najlepszych rozwiązań
12:40 Podsumowanie – wnioski z debaty
12:50 Zakończenie debaty. Podziękowanie.
Poczęstunek
Download