Apteka Szpitalna

advertisement
Spis numerów telefonów
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. WALCZAKA 42





Administracja i Eksploatacja
Poradnie
Oddziały szpitalne
Apteka, Zakłady i Pracownie diagnostyczne, Rehabilitacja
Inne jednostki
połączenie spoza Szpitala:
95 7331 xxx (numer wewn.)
Nazwa jednostki organizacyjnej
ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA
Informacja o numerach telefonicznych
Sekretariat
FAX
Lekarz Naczelny Zespołu przy ul.Walczaka
Pełnomocnik Dyr. ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Przełożona Pielęgniarek
Izba Przyjęć
Sekcja Socjalna Pacjentów
Ruch Chorych
Archiwum
Depozyty pieniężne pacjentów; Rozliczenia opłat
Kasa
Sekcja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dezynfektor
Kierownik Obiektu
FAX
Specjalista ds. technicznych
Stanowisko ds. p.pożarowych
Warsztat Mechaniczny
Warsztat Elektryczny
Warsztat Stolarski
Pracownicy terenowi
Magazyn
Punkt pralniczy
NSZZ „Solidarność”
PRZYCHODNIE I PORADNIE
Rejestracja Ogólna
Poradnia Onkologiczna
Rejestracja
FAX
Gabinet Lekarski nr 1
Gabinet Lekarski nr 2
Gabinet Lekarski
Gabinet zabiegowy
Pielęgniarka Koordynująca
Lubuski Rejestr Nowotworów
Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów
Poradnia Patologia Sutka
Przychodnia Rehabilitacyjna
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja
Poradnia Zdrowia Psychicznego Gabinet nr 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego Gabinet nr 2
Poradnia Zdrowia Psychicznego Gabinet nr 3
Zespół Leczenia Środowiskowego
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Rejestracja
Numer tel. wewn.
600
602
624
602
623
603
626
607
606, 777
772
609
654
604
622
613
643
617
850
614
615
616
773
855
620
610
518, 894
810
612
812
791
790
746
811
745
706
707
518, 815
640
858
701
702
870
634, 858
862
Kierownik
860
Poradnia Chirurgii Ogólnej
894
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
132
Poradnia Preluksacyjna
331
Poradnia Endokrynologiczna Wieku Rozwojowego
815
Poradnia Endokrynologiczna
641
Przychodnia Laryngologiczna
325
Poradnia Chorób Odzwierzęcych
784
Poradnia Chorób Wątroby
784
Poradnia Gastrologiczna
815
ODDZIAŁY SZPITALNE
Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
Kierownik ZOL
629
Sekretariat, FAX
630
Gabinet Lekarski
835
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IA
Pielęgniarka Oddziałowa
631
Punkt Pielęgniarski
644
Gabinet zabiegowy
866
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IB
Pielęgniarka Oddziałowa
632
Punkt Pielęgniarski
857
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IV A
Pielęgniarka Oddziałowa
775
Punkt Pielęgniarski
573
Magazynek Oddziałowy
771
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IIIA
Pielęgniarka Oddziałowa
628
Punkt Pielęgniarski
618
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IV C Poudarowy
Gabinet lekarski
639
Pielęgniarka Oddziałowa
637
Punkt Pielęgniarski
832
Sekretariat
832
Oddział Rehabilitacji
Ordynator
218
Dyżurka Lekarska
219
Pielęgniarka Oddziałowa
216
Punkt Pielęgniarski
203
Sekretariat
198
Pokój badań
127
Sala ćwiczeń
228
Oddział Neurologiczny dla Dorosłych
Izba Przyjęć
647
Ordynator
646
Dyżurka Lekarska
649
Gabinet Lekarski
854
Pielęgniarka Oddziałowa
821
Sekretariat
650
Gabinet zabiegowy; Pokój socjalny
656
Telefon dla pacjentów
95 803 21 61
Oddział Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych
Izba Przyjęć
719
Ordynator
353
Dyżurka Lekarska
349
Pielęgniarka Oddziałowa
700
Punkt Pielęgniarski
359
Sekretariat
351
Gabinet Badań
352
Punkt Badań
271
Intensywna Terapia
833
Leczenie bezdechu
851
Telefon dla pacjentów
95 803 21 61
Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński
Ordynator
840
Oddział Psychiatryczny X A
Gabinet Lekarski
840
Pielęgniarka Oddziałowa
823
Punkt Pielęgniarski
823
Oddział Psychiatryczny X B
Gabinet Lekarski
841
Gabinet Psychologa
847
Punkt Pielęgniarski
642
Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski
Ordynator
634
Oddział Psychiatryczny III B
Gabinet Lekarski
839
Punkt Pielęgniarski
829
Telefon dla pacjentów
95 803 23 06
Oddział Psychiatryczny III D
Gabinet Lekarski
635
Punkt Pielęgniarski
861
Telefon dla pacjentów
95 803 20 42
Oddział Detoksykacyjno-Odwykowy
Lekarz Oddziału
633
Terapeuta
831
Gabinet zabiegowy; Pokój socjalny
608
Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
Ordynator
836
Zastępca Ordynatora
838
Gabinet Lekarski
676
Pielęgniarka Oddziałowa
834
Sekretariat
834
Gabinet zabiegowy
837
Pokój socjalny
611
Terapia zajęciowa
677
Ochrona
849
Odcinek dla Kobiet
Gabinet Psychologa
648
Gabinet zabiegowy
827
Pokój socjalny
636
Odcinek dla Mężczyzn
Gabinet Lekarski
619
Gabinet Psychologa
863
Gabinet zabiegowy
845
Apteka Szpitalna
Kierownik Apteki
852
Apteka
853
Zakład Mikrobiologii
Kierownik Zakładu
687
Sekretariat
685
Pracownie
686, 758, 759
Pracownia RTG
Kierownik
842
Rejestracja
843
Pracownia
848
Pracownia EEG
Pracownia EEG
844
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Punkt pobierania materiału do analizy
848
Dział Rehabilitacji
Rejestracja
825
INNE JEDNOSTKI NA TERENIE ZESPOŁU
Kiosk w Pawilonie I „Solidarność”
776
Sklep Spożywczy
671
Download