Dokumentacja dotycząca stosowanych przez użytkowników

advertisement
Dokumentacja dotycząca stosowanych przez użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin
Lp.
Data
zastosowanego
środka
Uprawa,
na której
zastosowano
środek
Powierzchnia,
na której
zastosowano
środek
[ha]
Nazwa zastosowanego środka
ochrony roślin
Dawka
zastosowanego
środka
[l/ha]
[kg/ha]
stężenie [%]
Przyczyna wykonania zabiegu
środkiem ochrony roślin
Download