lean transformation

advertisement
TECHNOLOGY SUPPORTED
LEAN TRANSFORMATION
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
CELE STRATEGICZNE, BUDŻET
MISJA, WIZJA, WARTOŚCI
© Leanpassion 2016
*
Źródło: Audyt Strategii Lean, Leanpassion 2013-2016.
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
70 mln $
-
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
70 mln $
-
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
1
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
© Leanpassion 2016
*
Źródło: raport "State of The Global Workplace”, Instytut Gallupa 2013 - 2015.
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
PROCESY
70 mln $
-
P R A C O W N I C Y
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
70 mln $
-
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
PROCESY
2
P R A C O W N I C Y
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
LUDZIE
= wpływ + rozwój
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + serwis
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
© Leanpassion 2016
*
Źródło: Audyt Strategii Lean, Leanpassion 2013-2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
S2P
BEF
PROCESY
O2C
70 mln $
Proces
Proces
Proces
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
Proces
Proces
-
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + serwis
HR
ADMINISTRACJA
FINANSE
I PRAWNY
IT
INNE
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
P R A C O W N I C Y
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
LUDZIE
= wpływ + rozwój
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
S2P
BEF
PROCESY
O2C
70 mln $
Proces
Proces
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
Proces
Proces
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
3
Proces
-
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + serwis
HR
ADMINISTRACJA
FINANSE
I PRAWNY
IT
INNE
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
P R A C O W N I C Y
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
LUDZIE
= wpływ + rozwój
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
© Leanpassion 2016
*
Źródło: Audyt Strategii Lean, Leanpassion 2013-2016.
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
S2P
BEF
PROCESY
O2C
70 mln $
Proces
Proces
Proces
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
Proces
Proces
-
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + serwis
HR
ADMINISTRACJA
FINANSE
I PRAWNY
IT
INNE
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
P R A C O W N I C Y
kroków
kaskadowania
strategii
L E A D E R S H I P
734
elementy
zarządzania
wizualnego
etapy rozwoju ludzi
i zespołów
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
LUDZIE
= wpływ + rozwój
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
S2P
BEF
PROCESY
O2C
70 mln $
Proces
Proces
Proces
HR
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
Proces
Proces
ADMINISTRACJA
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Proces
Proces
-
Proces
Proces
Proces
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + serwis
4
FINANSE
I PRAWNY
IT
INNE
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
P R A C O W N I C Y
kroków
kaskadowania
strategii
L E A D E R S H I P
734
elementy
zarządzania
wizualnego
etapy rozwoju ludzi
i zespołów
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
M I S J A ,
W I Z J A ,
LUDZIE
= wpływ + rozwój
W A R T O Ś C I
ODWAGA
kroków kaskadowania
strategii
© Leanpassion 2016
elementy zarządzania
wizualnego
etapy rozwoju ludzi
i zespołów
*
/
Źródło: Audyt Strategii Lean, Leanpassion 2013-2016.
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
S2P
BEF
PROCESY
O2C
70 mln $
Proces
Proces
Proces
2 0 2 0
Satysfakcja
pracowników
Lojalność
Klientów
Rotacja < 7%
NPS = 32
Proces
Proces
-
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + usługa
HR
ADMINISTRACJA
FINANSE
I PRAWNY
IT
INNE
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
P R A C O W N I C Y
kroków
kaskadowania
strategii
L E A D E R S H I P
734
elementy
zarządzania
wizualnego
etapy rozwoju ludzi
i zespołów
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
LUDZIE
= wpływ + rozwój
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
C E L E
S T R A T E G I C Z N E
Przychody
Zaangażowanie
pracowników
Badanie Satysfakcji
200 mln $ w 2020
300 mln $ w 2030
Wskaźnik lojalności
Klientów
Net Promoter Score
O2C
S2P
BEF
OUR PROCESSES
EESS >= 67%
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
EFEKTYWNOŚĆ
= jakość + koszt + usługa
HR
ADMINISTRACJA
FINANSE
I PRAWNY
kroków
kaskadowania
strategii
P R Z Y W Ó D Z T W O
734
IT
INNE
WZROST
= większy biznes, te same zasoby
P R A C .
L I D E R
elementy
zarządzania
wizualnego
etapy rozwoju ludzi
i zespołów
Budujemy przewagę
konkurencyjną poprzez:
właściwą wartość
TEAMWORK
właściwych ludzi
OTWARTOŚĆ
właściwe przywództwo
© Leanpassion 2016
5
LUDZIE
= wpływ + rozwój
M I S J A ,
W I Z J A ,
W A R T O Ś C I
ODWAGA
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
Źródło: Audyt Strategii Lean, Leanpassion 2013-2016.
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
P A T O L O G I A
B I S N E S O W A
K R O K
#
S T R A T E G I A
L E A N
95% LIDERÓW NIE ZNA
Misji, wizji, celów strategicznych
KONTEKST
BIZNESOWY
18% LUDZI W POLSCE
KIERUNEK
Odczuwa satysfakcję z pracy
90% LIDERÓW
Improwizuje w pracy
© Leanpassion 2016
L I D E R
P R A C .
LEADERSHIP
734
W A R T O Ś Ć D L A
K L I E N T A
Nigdy nie zostało zmierzonych
P R O C E S Y
E N D - 2 - E N D
80% PROCESÓW
P A T O L O G I A
B I S N E S O W A
K R O K
#
S T R A T E G I A
L E A N
KONTEKST
BIZNESOWY
KIERUNEK
NIE UDAJE SIĘ
L I D E R
P R A C .
LEADERSHIP
© Leanpassion 2016
734
W A R T O Ś Ć D L A
K L I E N T A
TRANSFORMACJI
P R O C E S Y
E N D - 2 - E N D
9/10
MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE
KOMUNIKACJA LEAN
WARTOŚCI/ZACHOWANIA
SYSTEM ROZWIĄZYANIA
PROBLEMÓW
POMIAR
SATYSFAKCJI
STANDARD
PRACY
© Leanpassion 2016
MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE
KOMUNIKACJA LEAN
WARTOŚCI/ZACHOWANIA
SYSTEM ROZWIĄZYANIA
PROBLEMÓW
POMIAR
SATYSFAKCJI
STANDARD
PRACY
© Leanpassion 2016
MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE
KOMUNIKACJA LEAN
WARTOŚCI/ZACHOWANIA
SYSTEM ROZWIĄZYANIA
PROBLEMÓW
POMIAR
SATYSFAKCJI
STANDARD
PRACY
© Leanpassion 2016
MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE
KOMUNIKACJA LEAN
WARTOŚCI/ZACHOWANIA
SYSTEM ROZWIĄZYANIA
PROBLEMÓW
POMIAR
SATYSFAKCJI
STANDARD
PRACY
© Leanpassion 2016
L
K
M
Z
© Leanpassion 2016
P
2x rynek
Rotacja <5%
x2
~95%
W okresie 3-5 lat od rozpoczęcia transformacji.
© Leanpassion 2016
TECHNOLOGY SUPPORTED LEAN TRANSFORMATION
© Leanpassion 2016
TECHNOLOGY SUPPORTED LEAN TRANSFORMATION
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
© Leanpassion 2016
TECHNOLOGY SUPPORTED
LEAN TRANSFORMATION
© Leanpassion 2016
Download