pomieszczenia - Zespół Szkół Nr 23

advertisement
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23
BIBLIOTEKA-CENTRUM
EDUKACJI CZYTELNICZEJ
I MEDIALNEJ
O BIBLIOTECE
• NASZ ADRES:
•
•
•
•
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23
ul. Dawida 9/11
50-527 WROCŁAW
TELEFON 717-54-27 WEW.53
STRONA INTERNETOWA: www.zs23.wroclaw.pl
E-MAIL BIBLIOTEKI: [email protected]
Godziny pracy: codziennie od 8.00-14.00
POMIESZCZENIA
 CZYTELNIA – PRACOWNIA MULTIMEDIALNA –
 30 MIEJSC, 9 STANOWISK KOMPUTEROWYCH,
 KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY I MEDIATEKA
 WYPOŻYCZALNIA
ZADANIA
Biblioteka pełni rolę centrum edukacji
czytelniczej i medialnej dla uczniów,
nauczycieli, rodziców, pracowników
Zespołu Szkół nr 23 oraz metodyków
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
 Realizuje zadania dydaktyczne i
opiekuńczo-wychowawcze szkoły
 Wspiera zawodowe doskonalenie
nauczycieli
 Przygotowuje uczniów do samokształcenia

ZBIORY wprowadzone do
systemu komputerowego








MOL
LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA Z
RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY
LEKTURY I PODRĘCZNIKI
BELETRYSTYKA
KASETY WIDEO
PŁYTY CD I DVD
PROGRAMY KOMPUTEROWE
KASETY MAGNETOFONOWE
CZASOPISMA
UŻYTKOWNICY
 NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE,
PRACOWNICY ADMINISTRACJI,
SŁUCHACZE SZKOŁY POLICEALNEJ
METODYCY, KONSULTANCI
I PRACOWNICY WCDN
 ABSOLWENCI SZKOŁY
WSPÓŁPRACA
• BIBLIOTEKA DOLNOŚLĄSKIEJ
DYREKCJI KOLEJOWEJ PKP
• WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
• DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA
• WROCŁAWSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
• BIBLIOTEKI SZKÓŁ ŚREDNICH
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO
WSPÓŁPRACA C.D.
• TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
WROCŁAWIA
• URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
• MŁODZIEZOWY DOM KULTURY
„ŚRÓDMIEŚCIE”, oraz im. M. KOPERNIKA
• ZWIAZEK POLSKICH ARTYSTÓW
FOTOGRAFIKÓW WE WROCŁAWIU
• INSTYTUCJE POWOŁANE DO
ORGANIZACJI PRZEGLĄDÓW
TEATRALNYCH
KONKURSY,
PRZEDSTAWIENIA I IN.
• Współorganizacja międzyszkolnego
projektu Magnum Praemium Wratislaviae:
- konkurs historyczny „Wratislavia
Aeterna”,
- konkurs fotograficzny „Magiczny
Wrocław”
• Współorganizacja szkolnego projektu „Nie
taki sejm straszny…”
• Coroczny udział w „Radosnej Paradzie
Niepodległości”
• Organizacja przedstawień jasełkowych
Download