PRÓCHNICA U DZIECI I MŁODZIEŻY

advertisement
Kraków 2009
Stan uzębienia dzieci w Polsce jest zły, wręcz alarmujący.
Wśród dzieci 3-letnich zdrowe zęby ma 48% , wśród 6latków mamy 13% dzieci bez próchnicy. Tylko 9,5%
dzieci 12-letnich ma zęby bez próchnicy.
Wśród 90,5% 12-latków z próchnicą to aż 94%
wszystkich dzieci zamieszkujących na wsi, 90,75%
wszystkich dzieci w tej grupie wiekowej w małych
miastach i 87,3% z dużych miast.
Celem Światowej Organizacji Zdrowia na rok 2015 jest
niedopuszczanie do rozwoju próchnicy i osiągnięcie stanu
bez próchnicy u 60% dzieci 6-letnich.
Działanie ochronne lakieru
opiera się na:
- kontroli procesu remineralizacji
-wnikaniu jonów fluoru w
powierzchnię szkliwa,
- remineralizacji ognisk próchnicy
początkowej,
Lakier może być stosowany
w każdej grupie wiekowej, u dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Ze względu na niskie stężenie fluoru lakier nadaje się
także
do zastosowania u małych dzieci.
Schemat bruzdy:
A: część dostępna dla
włosa szczotki
B: część niedostępna
( wg Mathevsona)
Elżbieta Pierzynowska, Elżbieta
Dybiżbańska, Marcin Zawadziński, Michał
Ganowicz, Maria Wierzbicka
Ocena stanu uzębienia i
stomatologicznych potrzeb leczniczych
u dzieci w wieku 12 lat w Polsce w 2003
roku
• Liczba dzieci badanych w Małopolsce:
CHŁOPCY
DZIEWCZĘTA
MIASTO
WIEŚ
łącznie:
100
112
112
100
212
• Odsetek dzieci w wieku 12 lat wolnych
od próchnicy (DMFT=0) w Małopolsce:
CHŁOPCY
DZIEWCZĘTA
MIASTO
WIEŚ
8,0
10,0
11,0
7,1
• Odsetek dzieci w wieku 12 lat wolnych od
próchnicy (DMFT=0) w Polsce.
• Odsetek dzieci w wieku 12 lat z usuniętym z
powodu próchnicy co najmniej jednym zębem
stałym (MT> 1). 2003.
Download