Trygonometria

advertisement
Trygonometria zadania.
1)W trójkącie prostokątnym naprzeciw kąta ostrego leży przyprostokątna
długości 3 cm. Druga przyprostokątna ma długość 6 cm. Zatem
A)
B)
C)
D)
2)Trójkąt prostokątny ma boki długości
i kąty ostre
naprzeciw boku długości
. Zatem
A)
B)
C)
D)
3)Jeżeli i są miarami kątów ostrych trójkąta prostokątnego
oraz
. Kąt
leży
to
A)
B)
C)
D)
4)Jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 6 i 3, a najmniejszy
kąt ma miarę , to wyrażenie
ma wartość
A)
B)
C)
D)
5)W trójkącie prostokątnym
odcinek
jest przeciwprostokątną
i
oraz
. Wówczas sinus kąta
jest równy
A)
B)
C)
D)
6)Przyprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 6, a
przeciwprostokątna ma długość 8. Kąt jest najmniejszym kątem tego
trójkąta. Wówczas
A)
B)
C)
D)
7)Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest 3 razy dłuższa od
drugiej. Tangens najmniejszego kąta w tym trójkącie jest równy:
A)
B) 3
C)
D)
8)Dany jest trójkąt prostokątny o kącie prostym przy wierzchołku .
Środkowa
tworzy z przyprostokątną
kąt
. Wynika stąd, że kąt
między tą środkową a wysokością
trójkąta ma miarę
A)
B)
C)
D)
9)Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 1 i 7. Sinus
najmniejszego kąta tego trójkąta jest równy
A)
B)
C)
D)
10)Dany jest trójkąt prostokątny
o kącie prostym przy wierzchołku .
Jeśli
, to tangens najmniejszego kąta w tym trójkącie jest
równy
A)
B)
C)
D)
Download