WSA-zadanie-na-26-I-2014

advertisement
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka ściętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA ŚCIĘTEGO
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
ROZWINIĘCIE POBOCZNICY STOŻKA
- rozwinięcie powierzchni stożka przeciętego płaszczyzną rzutującą na π 2
Zadanie dodatkowe: za każdą nieobecność ( z wyjątkiem zwolnienia z zajęć dniu 27. X. 2013) w
którymkolwiek dniu 6.X; 13.X; 17.XI; 24.XI; 8.XII
wykonać do dnia 26.I.2014 r:
1. Jeden zbiorczy komplet rysunków (na formatkach A2 i A3 ) dla konstrukcji linii wszystkich
przecięć i rozwinięć tego samego stożka z odjęciem kolejnej warstwy (plastra).
2. Za każdy dzień nieobecności wrysować warstwę kolejnego plastra o grubości 2 do 4 cm
ukośnie odciętego ze stożka.
3. Za jeden tylko dzień nieobecności wystarczy wykonać
a) odciętą dolną część stożka z jego podstawą (to co jest podane wyżej na rysunkach)
b) oraz wrysowując ukośnie odciętą górną część stożka z jego wierzchołkiem.
4. Narysować ( ew. na oddzielnej formatce) wszystkie denka zakrywające stożek po rozcięciu i
zakrywające góry i dołu kolejny odcięty plaster.
5. Wykonać model pociętego na plastry stożka z denkami zakrywającymi od dołu rożek
wierzchołka oraz od dołu i od góry odcięte plastry.
6. Materiał: biały brystol lub jednobarwny karton.
7. Przyjąć 16 do 20 cm średnicę koła podstawy i 20 do 30 cm wysokość stożka (przed
pocięciem).
8. Oś obrotu stożka = wysokości bryły, prostopadła do podstawy.
9. Podstawa stożka koło (w obrysie regularnego okręgu) o promieniu 8 do 10 cm.
10. Do archiwum WSA – wykonać autoryzowany (imię, nazwisko, kod grupy, data wykonania)
wydruk w formacie A4 zdjęć stożka rozłożonego na części: podstawę, rożek górny z
wierzchołkiem i plastry pośrednie.
Download