Treść zadania nr3_profil popytu do ćwiczeń z Zarządzania zapasami

advertisement
Zadanie nr3_profil popytu.
W tablicy poniżej zamieszczono tygodniowe wartości popytów dla czterech różnych towarów.
Wykonać doświadczalny rozkład popytu, obliczyć podstawowe parametry: wartość średnią x ,
odchylenie standardowe s oraz współczynnik zmienności vs. Dobrać rozkład teoretyczny
najlepiej opisujący otrzymane rozkłady doświadczalne.
Towar A 47
49
30
38
Popyt w kolejnych tygodniach pewnego roku
35 49 55 53 30 59 72 43 53 34 64
36 54 49 61 31 32 45 43 42 47 43
53 35 48 67 48 42 37 49 53 59 59
46 59 60 35 52 41 58 57 67 45 49
40
40
52
65
Towar B 50
53
53
56
Popyt w kolejnych tygodniach pewnego roku
45 48 51 55 59 43 48 44 55 45 50
56 54 47 53 46 50 49 48 51 50 54
47 49 54 36 48 43 48 38 56 60 46
50 44 50 44 43 52 57 48 43 54 44
54
45
52
48
Towar C 10
5
6
17
Popyt w kolejnych tygodniach pewnego roku
11 11 9 8 8 5 10 10 7 11 11 9
13 9 9 14 11 10 14 12 14 10 11 15
4 6 10 13 10 8 10 7 9 11 14 14
1 15 10 9 12 7 10 8 16 7 13 5
Towar D
0
0
3
1
Popyt w kolejnych tygodniach pewnego roku
0 0 0 1 2 1 1 3 1 0 2
1 0 1 1 4 1 0 1 2 2 3
2 1 0 2 2 0 2 3 1 0 0
1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1
1
0
2
2
Zadanie wykonać z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Zbudować odpowiednie
tabele z obliczeniami wymaganych miar statystycznych, a dla każdego towaru zamieścić
odpowiedni wykres doświadczalnego rozkładu popytu i dobrać właściwy rozkład teoretyczny.
Wyniki przesłać na mój adres mailowy: [email protected] podając w temacie swoje imię
i nazwisko oraz dopisek: zadanie nr3_profil popytu. Termin wykonania zadania: 28.05.2017.
Download