I KONFERENCJA NAUKOWO

advertisement
,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE”
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
8 - 10 września 2017r.
ORGANIZATOR:
Katedra Onkologii i Radioterapii, Klinika Endokrinologii
Radomskie Centrum Onkologii
PATRONAT:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
Konsultant Krajowy d/s Chirurgii Ogólnej:
Prof. dr hab. med. Grzegorz WALLNER
Konsultant Krajowy d/s Chirurgii Onkologicznej:
Prof. dr hab. med. Arkadiusz JEZIORSKI
Redaktor Naczelny Dwumiesięcznika Nowotwory Journal of Oncology:
Prof. dr hab. med. Edward TOWPIK
PATRONAT Honorowy:
Prof.dr hab.med. Andrzej KUŁAKOWSKI
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący: Dr hab med. Zoran STOJČEV
Wice przewodniczący: Prof. dr hab. med Beata KOS-KUDŁA
Prof. dr hab. med. Tomasz BANASIEWICZ
Dr n. med. Agnieszka BORATYN-NOWICKA
Prof dr hab.med. Krzysztóf BUJKO
Dr med. Andrzej CICHOCKI
Prof. dr hab. med. Adam DZIKI
Prof. dr hab. med. Andrea FRILLING
Dr med. Zuzana GUZEL-SZCZEPIÓRKOWSKA
Prof. dr hab. med. Nagy HABIB
Dr med. Michał JANKOWSKI
Prof. dr hab. med. Arkadiusz JEZIORSKI
Prof. dr hab. med. Andrzej KAWECKI
Prof dr hab.med. Marek KRAWCZYK
Prof. dr hab. med. Bogusław KĘDRA
Prof. dr hab. med. Wojciech KIELAN
Prof. dr hab. med. Józef KŁADNY
Prof. dr hab. med. Piotr KROKOWICZ
Prof dr hab.med. Marek KUDŁA
Prof. dr hab. med. Andrzej KUŁAKOWSKI
Prof. dr hab. med. Paweł LAMPE
Prof. dr hab. med. Krzysztof LEKSOWSKI
Dr hab. med. Zbigniew LORENC
Dr med Jarosław ŁYCZEK
Prof. Dr hab.med.Maciej Misiolek
Dr med. Sławomir MAZUR
Dr hab med. Slawomir MROWIEC
Dr hab. med. Dawid MURAWA
Prof. dr hab. med. Sergiusz NAWROCKI
Prof. dr hab. med. Zbigniew NOWECKI
Prof. dr hab. med. Krzysztof PAŚNIK
Prof dr hab.med.Tadeusz PIEŃKOWSKI
Prof. dr hab. med. Wojciech POLKOWSKI
Prof. dr hab. med. Piotr RICHTER
Prof. dr hab. med. Andrzej RUTKOWSKI
Prof. dr hab. med. Piotr RUTKOWSKI
Prof. Dr hab. med. Romuald Krajewski
Prof. dr hab. med. Rafał STEC
Prof. dr hab. med. Andrzej STELMACH
Prof dr hab.med.Storkholm
Prof. dr hab. med. Andrzej SZAWŁOWSKI
Prof. dr hab. med. Marek SZCZEPKOWSKI
Prof. dr hab. med. Wiesław TARNOWSKI
Prof. dr hab. med. Edward TOWPIK
Prof. dr hab. med. Grzegorz WALLNER
Prof. dr hab. med. Piotr WAŁĘGA
Prof. dr hab. med. Jerzy WYDMAŃSKI
Dr hab. med. Wojciech WYSOCKI
Prof. dr hab. med. Piotr WYSOCKI
Prof. dr hab. med. Wojciech ZEGARSKI
Prof dr hab.med Krzysztof ZIENIEWICZ
TEMAT GŁÓWNY: Skojarzone leczenie nowotworów: głowy i szyi, przełyku, żołądka,
trzustki, odbytnicy, guzów neuroendokrynnych i raka piersi”
8 września 2017r. (piątek)
Miejsce
13.00-14.00
INAUGURACJA SYMPOZJUM
Prowadzenie – Agnieszka Sobańska ?
Otwarcie i powitanie zaproszonych gości:
Dr hab. n. med. Zoran STOJČEV,
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Beata KOS-KUDŁA
Wice-Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Wystąpienia zaproszonych Gości
14.00-14.20
WYKŁAD INAUGURACYJNY
im.Prof. Andrzeja KUŁAKOWSKIEGO,
dr med. Andrzej CICHOCKI Centrum Onkologii, Warszawa
14.20-14.40
Skojarzone leczenie Nowotworów
Prof. Dr hab. med. Józef KŁADNY Prezes PTCHO
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
14.40-15.00
Nano knife w leczeniu nieoperacyjnych guzów trzustki
Prof. Paweł LAMPE Prezes TCHP
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
15.00 – 15.30
PRZERWA NA KAWĘ
SESJA NAUKOWA I : SKOJARZONE LECZENIE GUZÓW NEN
15.30 – 17.00
PROWADZENIE:
Beata KOS-KUDŁA
Kierownik Kliniki Endokrynologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Andrea FRILLING
Hammersmith Hospital, London
Józef KŁADNY
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Wojciech WYSOCKI
Centrum Onkologii, Kraków
15.30-16.00
Nowe
zalecenia
europejskie
w
postępowaniu
w
nowotworach
neuroendokrynnych
Prof. Beata KOS-KUDŁA
Kierownik Kliniki Endokrynologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
16.00-16.30
Rola chirurgii w NET
Prof. Andrea FRILLING, London
Hammersmith Hospital
16.30-17.00
Kiedy
zdecydować
o
włączeniu
molekularnej
terapii
celowanej,
radioizotopowej, chemioterapii czy kombinacji różnych metod w GEP NEN”
…………………………………………………………………………………………….
SESJA NAUKOWA II: SKOJARZONE LECZENIE RAKA PIERSI
17.00 – 18.30
PROWADZENIE:
Tadeusz PIEŃKOWSKI
Radomskie Centrum Onkologii
Zbigniew NOWECKI
Centrum Onkologii, Warszawa
Sławomir MAZUR
Centrum Onkologii, Warszawa
Jarosław ŁYCZEK
Radomskie Centrum Onkologii
17.00-17.30
Zastosowanie Chemioterapii w raku piersi
Prof. Tadeusz PIEŃKOWSKI
Radomskie Centrum Onkologii
17.30-18.00
Rola Teleradioterapii i brachyterapii w raku piersi
Dr med. Jarosław ŁYCZEK
Radomskie Centrum Onkologii
18.00-18.20
Leczenie chirurgiczne raka piersi
Prof. Zbigniew NOWECKI
Centrum Onkologii, Warszawa
18.20-18.40
Chirurgia rekonstrukcyjna
Dr Sławomir MAZUR
Centrum Onkologii, Warszawa
9 września 2017r. (sobota)
SESJA NAUKOWA III: SKOJARZONE LECZENIE NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
9.00 – 10.30
PROWADZENIE:
Maciej Misiolek
Śląski Uniwersytet Medyczny
Andrzej KAWECKI
Centrum Onkologii, Warszawa
Romuald Krajewski
Centrum Onkologii, Warszawa
Tomasz BANASIEWICZ
Uniwersytet Medyczny Poznań
9: 00 - 9:30
Aktualne możliwości leczenia nowotworów głowy i szyi
Prof. dr hab. med. Andrzej KAWECKI
Centrum Onkologii, Warszawa
9:30 – 10:00
Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi
Prof. Dr hab. med. Romuald Krajewski
Centrum Onkologii, Warszawa
10.00 – 10.20
PRZERWA NA KAWĘ
SESJA NAUKOWA IV: LECZENIE SKOJARZONE RAKA PRZEŁYKU
10.20 – 12.10
PROWADZENIE:
Grzegorz WALLNER
Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Ogólnej
Andrzej SZAWŁOWSKI
Centrum Onkologii, Warszawa
Rafał STEC
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Sławomir MROWIEC
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice
10.20-10.40
Chirurgia raka gruczołowego przełyku
Prof. Grzegorz WALLNER
Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Ogólnej
10.40-11.00
Chirurgia trzypolowa raka płaskonabłonkowego przełyku
11.00-11.20
Chemioterapia w nowotworach przełyku
Prof. Rafał STEC
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
11.20-11.40
Radioterapia
Dr Zuzana GUZEL-SZCZEPIÓRKOWSKA
Centrum Onkologii, Warszawa
11.40-12.00
Rola żywienia pozajelitowego w nowotworach górnego odcinka przewodu
pokarmowego
12.00-12.15
Przerwa na kawę
SESJA NAUKOWA V: LECZENIE SKOJARZONE RAKA ŻOŁĄDKA
12.15 – 13.35
PROWADZENIE:
Arkadiusz JEZIORSKI
Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej
Wojciech KIELAN
Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Wojciech POLKOWSKI
Uniwersytet Medyczny, Lublin
Jerzy WYDMAŃSKI
Centrum Onkologii, Gliwice
12.15-12.35
Chirurgia raka żołądka
Prof. Arkadiusz JEZIORSKI
Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej
12.35-12.55
Chirurgia raka połączenia przełykowo - żołądkowego
Dr hab.med. Zoran STOJČEV
Radomskie Centrum Onkologii
12.55-13.10
Radioterapia
Prof. Jerzy WYDYMAŃSKI
Centrum Onkologii, Gliwice
13.10-13.25
Chemioterapia
Prof. Piotr WYSOCKI
Centrum Onkologii, Kraków
Leczenie przerzutów otrzewnowych raka żołądka
Prof. Wojciech POLKOWSKI
Uniwersytet Medyczny, Lublin
13.25-13.40
13.40 – 15.00
PRZERWA NA OBIAD
SESJA NAUKOWA VI: LECZENIE SKOJARZONE RAKA TRZUSTKI
15.00 – 17.00
PROWADZENIE:
Prof. Nagy HABIB
Hammersmith Hospital, London
Prof. Paweł LAMPE
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Prof. Sergiusz NAWROCKI
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
15.00-15.30
Chirurgia trzustki
Prof. Nagy HABIB
Hammersmith Hospital, London
15.30-15.50
Radioterapia stereotaktyczna w skojarzonym leczeniu raka trzustki
Prof. Sergeusz NAWROCKI
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
15.50-16.10
Chemioterapia
Dr n. med. Agnieszka BORATYN-NOWICKA
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
16.10-16.40
Radical resection with vascular reconstruction In pancreas
Dr Storkholm Denma
16.40 – 17.00
PRZERWA NA KAWĘ
SESJA NAUKOWA VII: LECZENIE SKOJARZONE RAKA ODBYTNICY Sesja ekspertów
17.00 – 18.20
Krzysztof BUJKO
Centrum Onkologii, Warszawa
Marek SZCZEPKOWSKI
Szpital Bielański Warszawa
Adam DZIKI
Uniwersytet Medyczny Łódz
Wojciech Zegarski
Centrum Onkologii Bydgoszcz
Piotr Rychter
Uniwersytet Medyczny Kraków
Piotr Krokowicz
Uniwersytet Medyczny Poznań
Tomasz Banasiewicz
Uniwersytet Medyczny Poznań
Prof. Andrzej Stelmach
Centrum Onkologii, Kraków
Prof. Marek KUDŁA
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Prof. Wojciech Zegarski
Centrum Onkologii , Bydgoszcz
Godz. 18.30
ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
Download