Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego

advertisement
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy
„MEDINCUS”
zaprasza na konferencję
„CAPD bez tajemnic.
Diagnoza i terapia zaburzeń
centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”
Termin:
03.06.2017 r., w godz. 9:00-16:00
Miejsce:
Sala Sejmu Śląskiego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach
(gmach Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice)
Organizator:
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
ul. Nasypowa 18, 40-551 Katowice
Prelegenci:
dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
dr n. med. Irena Urban
mgr Natalia Czajka
Współorganizatorzy:
Patronat honorowy:
Więcej informacji: www.medincus.pl
Download