Ćwiczenie 1 Polska w czasie swojej historii trzykrotnie znajdowała

advertisement
Ćwiczenie 1
Polska w czasie swojej historii trzykrotnie znajdowała się pod zaborami. Podczas kolejnych rozbiorów
Rosja, Austria i Prusy przyłączyły do swojego terytorium część ziem Polskich.
Wykonaj następujące polecenia:
1. Otwórz pusty skoroszyt a kolejne arkusze nazwij „Tabela”, „I rozbiór”, „II rozbiór”, „III
rozbiór” oraz „Ogółem”
2. Zaprojektuj arkusz w którym obliczysz jaki procent ziem polskich przyłączyło każde z Państw
podczas kolejnych rozbiorów
3. Skoroszyt zapisz jako: SP9_nazwisko_klasa_cw1
4. Plik wyślij na adres: [email protected]
Dane do zadania:
Powierzchnia Polski przed rozbiorami w XVI wieku - 815 tys km2
I rozbiór Polski
Prusy uzyskaly: Warmie, województwo pomorskie, malborskie i chelminskie (bez Gdanska i Torunia) oraz
tereny polozone nad Notecia i Goplem
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila 36 tys. km2.
Rosja uzyskala tereny polozone na wschód od Dzwiny, Drui i Dniepru.
Powierzchnia przylaczonych ziem: 92 tys. km2.
Austria uzyskala: poludniowa czesc województwa krakowskiego i sandomierskiego, ksiestwa oswiecimskie i
zatorskie, województwo ruskie (bez ziemi chelmskiej) oraz czesc województwa belskiego.
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila: 83 tys. km2.
II rozbiór Polski
Prusy uzyskaly: województwo poznanskie, kaliskie, gnieznienskie, sieradzkie, leczyckie, inowroclawskie,
brzesko-kujawskie, plockie, ziemie dobrzynska, czesc województw rawskiego i mazowieckiego oraz Torun i
Gdansk.
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila: 58 tys. km2.
Rosja uzyskala: ziemie ukrainskie i bialoruskie na wschód od linii Druja-Pinsk-Zbrucz.
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila: 250 tys. km2
III rozbiór Polski
Prusy uzyskaly: pozostala czesc Podlasia i Mazowsza z Warszawa wraz ze skrawkami Zmudzi i Malopolski.
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila: 48 tys. km2
Rosja uzyskala: reszte ziem litewskich, bialoruskich i ukrainskich na wschód od Bugu i linii Niemirów-Grodno.
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila: 120 tys. km2
Austria uzyskala: Kraków i czesc Malopolski pomiedzy Pilica, Wisla i Bugiem, czesc Podlasia i Mazowsza
Powierzchnia przylaczonych ziem wynosila: 47 tys. km2
Ćwiczenie 2
Planety Układu Słonecznego różnią się między sobą pod względem wielkości. Zaprojektuj arkusz w
którym obliczysz :
1. Przybliżoną objętość każdej z planet Układu Słonecznego
2. Ile razy objętość poszczególnych planet jest większa lub mniejsza od objętości ziemi
3. Wyszukaj najmniejszą i największą planetę układu
4. Oblicz ilość planet których objętość jest większa od ilości ziemi i ilość planet o objętości
mniejszej od objętości ziemi
5. Skoroszyt zapisz jako: SP9_nazwisko_klasa_cw2
6. Plik wyślij na adres: [email protected]
Dane do zadania
Slonce
Promien równikowy (w km)
695 000
Masa Slonca (w kg)
1.989 x 1030
Srednia gestosc Slonca (w g/cm3) 1.41
Srednia gestosc w srodku Slonca (w g/cm3) 100
Objetosc Slonca (w km3)
1.4 x 1018
Merkury
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
57 909 175
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
47.8725
Promien równikowy (w km)
2439.7
Masa (w kg)
3.302 x 1023
Objetosc planety (w km3)
563.3 x 108
Powierzchnia planety (w km2)
89 970
Srednia gestosc (w g/cm3)
5.43
Wenus
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
108 208 930
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
35.0214
Promien równikowy (w km)
6051.8
Masa (w kg)
4.869 x 1024
Objetosc planety (w km3)
9858.1 x 108
Powierzchnia planety (w km2)
488 800
Srednia gestosc (w g/cm3)
5.24
Ziemia
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
149 597 890
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
29.7859
Promien równikowy (w km)
6378.14
Masa (w kg)
5.9742 x 1024
Objetosc planety (w km3)
10 833.2 x 108
Powierzchnia planety (w km2)
510 101 000 (ogólna)
Srednia gestosc (w g/cm3)
5.515
Przyciaganie grawitacyjne przy powierzchni (w m/s2 na równiku)
Mars
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
227 936 640
9.8
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
24.1309
Promien równikowy (w km)
3397
Masa (w kg)
6.421 x 1023
Objetosc planety (w km3)
1628.3 x 108
Powierzchnia planety (w km2)
144 202
Srednia gestosc (w g/cm3)
3.94
Jowisz
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
778 412 010
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
13.0697
Promien równikowy (w km)
71 492
Masa (w kg)
1.8987 x 1027
Objetosc planety (w km3)
1.4 x 1015
Powierzchnia planety (w km2)
71 000 000
Srednia gestosc (w g/cm3)
1.33
Saturn
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
1 426 725 400
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
9.6724
Promien równikowy (w km)
60 268
Masa (w kg)
5.688 x 1026
Objetosc planety (w km3)
8.06 x 1014
Powierzchnia planety (w km2)
46 441 000
Srednia gestosc (w g/cm3)
0.7
Uran
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
2 870 972 200
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
6.8352
Promien równikowy (w km)
25 559
Masa (w kg)
8.6849 x 1025
Objetosc planety (w km3)
5.8 x 1013
Powierzchnia planety (w km2)
7 251 000
Srednia gestosc (w g/cm3)
1.3
Neptun
Srednia odleglosc od Slonca (w km)
4 498 252 900
Srednia predkosc po orbicie (w km/s)
5.4778
Promien równikowy (w km)
24 764
Masa (w kg)
1.0244 x 1026
Objetosc planety (w km3)
5 x 1013
Powierzchnia planety (w km2)
6 821 000
Srednia gestosc (w g/cm3)
1.76
Zródlo:
Informatyka w ćwiczeniach, Wydawnictwo szkolne PWN
Ćwiczenie 3
Zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym krzyżówkę z 20 hasłami dotyczącymi arkusza kalkulacyjnego
Download