Karpaty

advertisement
Ksawery Tarnas, Julia Lisonek, Maciek Bartha












Podział Karpat
Położenie
Klimat
Roślinność
Historia Karpat
Pasma górskie
Podział Tatr
Tatry Zachodnie
Tatry Wschodnie
Wiatr halny
Flisz
Płaszczowizna






Rzeźba wysokogórska
Rzeźba polodowcowa
Powstawanie lodowca
Parki Narodowe
Główne miasta
Bibliografia
1. Zewnętrzne Karpaty
Zachodnie
2. Centralne Karpaty
Zachodnie
3. Wewnętrzne Karpaty
Zachodnie
4. Zewnętrzne Karpaty
Wschodnie
5. Wewnętrzne Karpaty
Wschodnie
6. Karpaty Południowe
7. Góry Zachodniorumuńskie
i Wyżyna Transylwańska
Spis treści
•
•
•
•
•
•
•
Austria
Czechy
Polska
Słowacja
Węgry
Ukraina
Rumunia
Spis treści
Piętrowość klimatyczna:
• Piętro pogórza
• Piętro regla dolnego
• Piętro regla górnego
• Piętro kosówki
• Piętro hal
• Piętro niwalne
Spis treści
•
•
•
•
•
•
Piętro pogórza
300 – 600 m.n.p.m.
Piętro regla dolnego
600 – 1100 m.n.p.m.
Piętro regla górnego
1100 – 1500 m.n.p.m.
Piętro kosodrzewiny
1500 – 1800 m.n.p.m.
Piętro halne
1800 – 2300 m.n.p.m.
Piętro turniowe
2300 po najwyższe szczyty
Spis treści
1. Era mezozoiczna (200 mln lat temu) – Ocean
Tetydy
2. Okres kredowy (100 mln lat temu) – ruchy
górotwórcze
3. 25 mln lat temu – kolejne ruchy górotwórcze
4. Łuk Karpacki uległ zapadnięciu
5. Plejstocen – najwyższe partie gór
Spis treści

Tatry
Gerlach 2655 m.n.p.m.
Spis treści


Tatry
Pieniny
Wysokie Skałki 1050 m.n.p.m.
Spis treści



Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Skrzyczne 1257 m.n.p.m.
Spis treści




Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Czupel 933 m.n.p.m.
Spis treści





Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Mędralowa 1169 m.n.p.m.
Spis treści






Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Babia Góra 1725 m.n.p.m.
Spis treści







Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Mogielica 1170 m.n.p.m.
Spis treści








Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Gorce
Turbacz 1310 m.n.p.m.
Spis treści









Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Radziejowa 1262 m.n.p.m.
Spis treści










Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Busov 1002 m.n.p.m.
Spis treści











Tatry
Pieniny
Beskid Śląski
Beskid Mały
Beskid Makowski
Beskid Żywiecki
Beskid Wyspowy
Gorce
Beskid Sądecki
Beskid Niski
Bieszczady
Pikuj 1405 m.n.p.m.
Spis treści
Tatry dzieli się na:
 Tatry Zachodnie - Bystra (2248 m), po polskiej
stronie: Starorobociański Wierch (2176 m),
 Tatry Wschodnie:
• Tatry Wysokie – Gerlach (2655 m), po polskiej
stronie Rysy (2499 m),
• Tatry Bielskie – Hawrań (2152 m).
Spis treści




Niższe i dużo łagodniejsze od Tatr Wysokich,
Pokryte łąkami wysokogórskimi,
Zbudowane ze skał wapiennych, margli i
dolomitów,
Rzeźba krasowa:
• Doliny
• Iglice, baszty
• Jaskinie
Spis treści




Wyższe od Tatr
Zachodnich,
Ostre, skaliste
szczyty,
Zbudowane z
granitów,
Rzeźba
polodowcowa.
Spis treści
Dolina
U-kształtna
Cyrk
polodowcowy
Spis treści
Wygład
lodowcowy
Morena czołowa
Spis treści
Stosunkowo niska
temperatura
powietrza przez cały
rok,
 Odpowiednie
ukształtowanie
terenu,
 Częste opady
śniegu.

Spis treści


Nie mogą, gdyż
najwyższe partie są zbyt
ostre i śnieg zsypuje się,
Nie może się on
gromadzić, aby później
przekształcić się w lód
lodowcowy
Spis treści
Spis treści
Szczyt
(Świnica)
Turnie
Spis treści
Przełęcz
Zawrat
Grań
Spis treści
Piargi
Żleb
Spis treści



Warstwowy osad,
Powstaje na dnie
zbiornika,
Zbudowany z:
• Piaskowców
• Zlepieńców
• Łupków
Spis treści



Nasunięcie warstw
skalnych,
Przemieszczenie i
sfałdowanie warstw,
Zbudowane ze skał
osadowych.
Spis treści

Babiogórski Park Narodowy
Obszar UNESCO
Spis treści

Gorczański Park Narodowy
Spis treści

Tatrzański Park Narodowy
Obszar UNESCO
Spis treści

Pieniński Park Narodowy
Spis treści

Magurski Park Narodowy
Spis treści

Bieszczadzki Park Narodowy
Obszar UNESCO
Spis treści

Żylina – północna Słowacja
Duży ośrodek przemysłowy,
administracyjny i
gospodarczy.
Spis treści

Zakopane
Ośrodek sportów zimowych,
nazywany „zimową stolicą Polski”.
Spis treści

Atlas Geograficzny, Wydawnictwo Nowa Era,

Świat bez tajemnic – klasa II, Wydawnictwo Szkolne

Wrocław 2011
PWN, Warszawa – Łódź 2009
Wikipedia
Spis treści
Download