Wykaz podmiotow, ktorym powierzono przetwarzanie

advertisement
Załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa - Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych
Załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa - Wykaz podmiotów, którym powierzono dane
WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRYM POWIERZONO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
L.p. Nazwa podmiotu, któremu Data powierzenia Cel powierzenia oraz numer
powierzono dane
umowy powierzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zakres powierzonych
danych
(jakie dane zostały
powierzone)
Określenie
zbioru/zasobu
Download