Studia licencjackie semestr zimowy 2013/2014 I rok

advertisement
Studia licencjackie
semestr zimowy 2013/2014
I rok
Przedmiot
Język obcy
WF
Teatr i dramat staropolski
Teatr i dramat antyczny
Współczesne życie teatralne
Filozofia
Historia
Historia filmu
Teoria literatury
Warsztat teatrologa
Muzyka w widowisku teatralnym
Słowo-kultura i technika mowy (grupami)
Elementy warsztatu aktora
Forma zaliczenia
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
egzamin
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
ECTS
1
1
4
4
3
3
3
3
2
3
2
1
1
Forma zaliczenia
zaliczenie
egzamin
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zal. z oceną
zal. z oceną
zaliczenie
zaliczenie
ECTS
1
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
zal. z oceną
zal. z oceną
2
3
zaliczenie
zaliczenie
3
3
II rok
Przedmiot
Język obcy
Teatr i dramat polski - oświecenie
Teatr i dramat angielski
Analiza dzieła teatralnego
Współczesne życie teatralne
Doktryny teatralne
Historia literatury
Historia sztuki
Historia muzyki
Wprowadzenie do krytyki teatralnej
Słowo (recytacja) - grupami
Elementy warsztatu reżysera
Specjalność : krytyka –historia-teoria
Praca z aktorem
Kultura XX wieku - wprowadzenie
Specjalność: animacja-organizacja-produkcja:
Elementy prawa
Podstawy produkcji
III rok
Przedmiot
Historia teatru i dramatu polskiego - modernizm
Historia teatru i dramatu polskiego – dwudziestolecie
międzywojenne
Teatr i dramat francuski
Teatr i dramat niemiecki
Teatr i dramat rosyjski
Teatr i dramat polski w latach 1945-2000
Historia literatury
Formy i style muzyki rozrywkowej
Antropologia kultury
Seminarium magisterskie
Specjalność : krytyka –historia-teoria
Analiza dramatu
Metafora w teatrze
Specjalność: animacja-organizacja-produkcja:
Kreatywność, ekspresja, refleksja
Instytucje animacji kultury
Praktyki - 5 ECTS
Forma zaliczenia
zal. z oceną
Zal. z oceną
ECTS
2
2
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
egzamin
zal. z oceną
zaliczenie
zaliczenie
2
2
2
3
3
1
2
5
zal. z oceną
zal. z oceną
3
1
zal. z oceną
zal. z oceną
2
3
Studia magisterskie
semestr zimowy
I rok
Przedmiot
WF
Wybrane zagadnienia historii XX wieku
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Estetyka dramatu i teatru
Wybrane zagadnienia kultury teatralnej
Tradycja klasyczna
Historia teatru i dramatu polskiego i powszechnego – teatr
dawny
Metodologia badań humanistycznych a teatr i dramat
Analiza dramatu
Teatr dzisiejszy po 1989
Pisanie o teatrze
Specjalność performatyczno-teatralna:
Jak działać słowami (per formatyka języka)
Performatyczna analiza dzieł sztuki
Specjalność dramaturgiczno-medialna
Teatr i media; prasa
Stylistyka praktyczna z elementami retoryki
Forma zaliczenia
ECTS
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
egzamin
zal. z oceną
1
2
2
3
2
3
3
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
2
3
2
2
zal. z oceną
zal. z oceną
2
3
zal. z oceną
zaliczenie
3
2
Forma zaliczenia
ECTS
egzamin
zaliczenie
zal. z oceną
zal. z oceną
zaliczenie
3
3
4
4
6
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
3
2
3
2
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
3
3
3
1
zal. z oceną
zal. z oceną
zal. z oceną
3
3
2
II rok
Przedmiot
Wybrane zagadnienia literatury współczesnej
Historia nowoczesności
Teatr XX wieku
Poszukiwania teatralne
Seminarium magisterskie
Specjalność performatyczno-teatralna:
Sztuka performansu II
Teatr zycia codziennego
Performans płci
Performans w życiu publicznym
Specjalność dramaturgiczno-medialna:
Teatr i media: telewizja
Warsztat dramaturga
Warsztat krytyka
Redakcja techniczna
Specjalność: zarządzanie instytucjami kultury:
Podstawy prawne
Pozyskiwanie środków
Techniki negocjacji
Fakultety:
Przedmiot
Teatr w dramacie XX wieku
Ekspresjonizm
Inspiracje teatrem wschodu
Forma zaliczenia
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
ECTS
2
2
2
Download