Opole, dnia 18.02.2016. Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza na

advertisement
Opole, dnia 20.07.2017.
Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza na pielgrzymkę do Branic.
Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich pracowników, wolontariuszy i przyjaciół
Caritas na pielgrzymkę do kościoła jubileuszowego Świętej Rodziny i do grobu biskupa Józefa
Marcina Nathana w Branicach, w ramach obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Pielgrzymka odbędzie się 2. kwietnia 2016 r., w sobotę w oktawie Wielkanocy, przed Niedzielą
Miłosierdzia.
Caritas Diecezji Opolskiej, która z mandatu biskupa Andrzeja Czai pełni w Kościele opolskim
posługę miłosierdzia, chce zgromadzić swoich pracowników, wolontariuszy i przyjaciół w miejscu,
które stworzył jeden z największych świadków kościelnej Caritas na naszym terenie, w ostatnim
stuleciu zwany wprost „milionerem miłości”. Biskup Józef Marcin Nathan, twórca Zakładu
Leczniczo-Pielęgnacyjnego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Branicach pokazał, że wiara
chrześcijańska generuje w ludziach niespożytą siłę służenia innym, a jej duszą jest miłość Boga. W
swoim herbie biskupim Nathan umieścił słowa „Miłość Chrystusa przynagla nas”, „Caritas Christi
urget nos” (2 Kor 5,14).
Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza święta o godz. 10.30, pod przewodnictwem
biskupa Andrzeja Czai, w kościele zwanym powszechnie bazyliką św. Rodziny. Świątynia,
przypominająca rzymskie bazyliki, stoi w samym środku Zakładu i zgodnie z zamysłem biskupa
Nathana jest jego duchowym centrum. W Roku Miłosierdzia weszła do grona kościołów
jubileuszowych.
Do udziału w pielgrzymce zachęcamy zwłaszcza pracowników Caritas, wolontariuszy
Parafialnych Zespołów oraz Szkolnych Kół Caritas, a także kapłanów odpowiedzialnych za posługę
Caritas w dekanatach oraz wszystkich chętnych. Poprzez udział w pielgrzymce chcemy złożyć
świadectwo wiary w ocalającą i rozwiązującą wiele ludzkich problemów moc miłosierdzia. Za
pobożny udział w pielgrzymce do kościoła jubileuszowego i udział w uroczystej celebracji
eucharystycznej, pielgrzymi mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Dla pielgrzymów przygotowany zostanie skromny poczęstunek. Autokary mogą parkować
na terenie Zakładu. Szczegółowy program pielgrzymki zostanie zamieszczony na plakatach oraz na
stronie internetowej Caritas Diecezji Opolskiej: http://caritas.diecezja.opole.pl/.
Ks. dr Arnold Drechsler
Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej
Download