Zestaw nr 1

advertisement
I MIĘDZYSZKOLNA
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA
Zestaw nr 1
Zadanie 1. Ile wynosi suma liczb 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40?
Zadanie 2. Ile jest liczb dwucyfrowych, z których iloczyn cyfr tej liczby jest równy 6?
Zadanie 3. Zapisz obecny rok w systemie rzymskim.
Zadanie 4. Ile jest odcinków zawierających punkt B?
Zadanie 5. Podaj trzy liczby, które będą podzielne przez 2 i 3.
Zadanie 6. Ile godzin upłynie od godziny 15 dnia wczorajszego do godziny 7
wieczorem dnia jutrzejszego?
Zadanie 7. Pewien wędkarz złowił razem we wtorek i środek 24 ryby. Ile ryb złowił
we wtorek, jeżeli w środę miał trzy razy gorszy połów niż we wtorek?
Zadanie 8. Ile trójkątów widać na rysunku?
Zadanie 9. Ile różnych liczb trzycyfrowych można ułożyć z cyfr 0, 6, 9, aby każda
występowała tylko jeden raz?
Zadanie 10. Podaj liczbę, która składa się ze 125 setek.
Download