Rodzaje niedosłuchu, charakterystyka zaburzeń

advertisement
Rodzaje niedosłuchu, charakterystyka zaburzeń
Odbierane dźwięki są istotnym elementem naszej rzeczywistości. Uszkodzony słuch zmienia jej postrzeganie. Uważam, że warto dowiedzieć się
jakie
są
przyczyny
zaburzeń
i
skutki
odbioru
dźwięków.
Rozróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń słuchu:
1. Obwodowe: - typu przewodzeniowego,
- odbiorczego,
- mieszanego,
2. Centralne.
Obwodowe uszkodzenia słuchu:
W niedosłuchu przewodzeniowym uszkodzenie dotyczy ucha zewnętrznego (małżowina, przewód słuchowy, błona bębenkowa) oraz ucha środkowego (kosteczki słuchowe, trąbka słuchowa) i może być usunięte w wyniku leczenia farmakologicznego lub operacyjnego. U osób z niedosłuchem
przewodzeniowym zmniejsza się natężenie odbieranych dźwięków, natomiast nie zmienia się ich jakość. W większym stopniu zaburzone są częstotliwości niskie. Ubytki słuchu są lekkiego lub średniego stopnia. Skuteczne
jest
wzmocnienie
słuchu
przez
aparaty
słuchowe.
Niedosłuch typu odbiorczego (czuciowo-nerwowy) wynika z nieodwracalnych i nieuleczalnych uszkodzeń w obrębie ucha wewnętrznego. Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń są: zapalenie ucha wewnętrznego, zapalenie mózgu, czynniki dziedziczne. Stwierdza się niedosłuch graniczący z
głuchotą lub całkowitą głuchotę. Stopień ubytku słuchu to średni, poważny
lub głęboki. Ubytek słuchu nie jest jednakowy dla różnych częstotliwości, co
wiąże się z jakością odbieranych dźwięków, np. trudności ze zrozumieniem
mowy.
Zaburzenia słuchu typu mieszanego są określane jako niedosłuch lub głuchota przewodzeniowo-odbiorcza. Przyczyną jest zazwyczaj uszkodzenie
nerwu słuchowego albo ostre lub przewlekłe zapalenie ucha środkowego.
W zależności od nasilenia przyczyn i rodzaju uszkodzenia leczenie w uchu
środkowym przynosi poprawę.
Zaburzenia słuchu typu centralnego mogą dotyczyć każdego miejsca drogi słuchowej w mózgu. Powodują zawsze niedosłuch obuuszny i są trudne
w interpretacji. Wymagają kompleksowej oceny lekarzy: audiologa, neurologa, otolaryngologa, psychiatry a także psychologa, pedagoga i logopedy.
Dorota Bruss
pedagog
Download