Nadciśnieniowe stany pilne i nagłe u dzieci i młodzieży

advertisement
Nadciśnieniowe stany pilne i nagłe u dzieci i młodzieży – opis dwóch
przypadków
Hypertensive urgency and emergency in children and adolescents – two case
reports
Beata Banaszak, Paweł Banaszak, Piotr Adamczyk, Aurelia Morawiec-Knysak, Maria
Szczepańska
STRESZCZENIE
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży ma zazwyczaj
bezobjawowy przebieg.
Nadciśnieniowe stany nagłe i pilne związane z obecnością objawów świadczących o możliwości
wystąpienia ostrej niewydolności narządowej stanowią jawną manifestację choroby. U podłoża
nadciśnieniowych stanów nagłych i pilnych w wieku rozwojowym leżą najczęściej choroby
miąższu nerek lub naczyń nerkowych. Prezentacja dwóch przypadków klinicznych obrazuje
spektrum uszkodzeń narządowych późno rozpoznanego nerkopochodnego nadciśnienia
tętniczego u dzieci. Regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego u dzieci daje
możliwość wczesnego rozpoznania nadciśnienia tętniczego i w konsekwencji redukcji ryzyka
rozwoju powikłań choroby.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, dzieci, młodzież, nadciśnieniowe stany pilne,
nadciśnieniowe stany nagłe, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
ABSTRACT
Hypertension in children and adolescents is usually asymptomatic. Hypertensive urgency and
emergency with signs of organ (brain, heart, kidney) insufficiency seem to be urgent
manifestation of the disease. Malignanat hypertension in children and adolescents is usually
secondary to renal parenchymal disease or renal artery stenosis. Two case reports reveal spectrum
of organ damage due to hypertension of renal origin in childhood. Only systematic blood pressure
measurements in children may lead to early diagnosis of hypertension and therefore prevent from
severe complication of the disease.
Key words: Hypertension, Children, Adolescents, Hypertensive urgency, Hypertensive
emergency, Renovascular hypertension
Download