ewidencja księgowa zbiorów bibliotecznych - BUW-u

advertisement
Sprawozdania z działalności BW za
rok 2009
14 styczeń 2010 rok
Zatwierdzanie całości
sprawozdania (1)
Zatwierdzanie całości
sprawozdania (2)
Zmiany w tabeli Wielkość
Zbiorów
Konieczność korekty zeszłego roku
Zmiany w punkcie 5.4
sprawozdania
Wyodrębnienie danych VTLS w
wybranych tabelach
sprawozdania
Zmiany w punkcie 9.5
sprawozdania
Dane kontaktowe LABI
Korekta danych dot.
pracowników
Dostęp do bazy sprawozdań
od 15.01.2010 do 13.02.2010
Termin dostarczenia wydruku
26.02.2010
Dziękuję za uwagę
[email protected] tel. 55 25 284
[email protected] tel. 55 25 177
Download