Kierunki planowane do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017

advertisement
Kierunki planowane do uruchomienia
w roku akademickim 2016/2017
Kierunki planowane do uruchomienia od semestru zimowego
Kierunki planowane do uruchomienia od semestru letniego
Kierunek
Studia stacjonarne
I
stopień
architektura
Studia niestacjonarne
II
stopień
I
stopień
II
stopień
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury
√
√
i Architektury
budownictwo
√
√
√
√
inżynieria środowiska
√
√
√
√
ochrona środowiska
√
√
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
√
inżynieria
materiałowa
√
√ specjalności:
lotnictwo i
kosmonautyka
√
1) awionika
2) pilotaż
√ pozostałe
specjalności
mechanika i budowa
maszyn
mechanika i budowa
maszyn – Stalowa Wola
√
√
mechatronika
√
√
√
transport
√
√
√
√
zarządzanie i inżynieria
produkcji
√
√
√
√
zarządzanie i inżynieria
produkcji – Stalowa Wola
√
√
√
√
√
√
Wydział Chemiczny
biotechnologia
√
√
inżynieria chemiczna
i procesowa
technologia chemiczna
√
√
√
√
√
√
√
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
automatyka i robotyka
√
elektronika i telekomunikacja
√
√
√
√
elektrotechnika
√
√
√
√
energetyka
√
√
informatyka
√
√
√
√
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
inżynieria medyczna
√
matematyka
√
√
Wydział Zarządzania
bezpieczeństwo wewnętrzne
√
√
finanse i rachunkowość
√
√
logistyka
√
√
√
√
zarządzanie
√
√
√
√
Download