Pomiar współczynnika lepkości powietrza

advertisement
Pomiar współczynnika lepkości powietrza.doc
(59 KB) Pobierz
Ćwiczenie: 4
Temat: Pomiar współczynnika
lepkości powietrza.
Data wykonania
ćwiczenia
Wydział Górnictwa i
Geoinżynierii
Rok II,
semestr 3
1. Schemat ideowy i cel ćwiczenia.
Ocena
Ćwiczenie polega na kilkukrotnym otwarciu zaworu zbiornika z wodą na czas ok.10
s, mierzeniu ilości wody jaka spłynie w tym czasie do naczynia, oraz dokonywanie
dokładnych pomiarów; czasu otwarcia zaworu, oraz spadku ciśnienia powietrza na
długości L = 1 m rury, przez którą ono płynie. Celem ćwiczenia jest doświadczalne
wyznaczenie współczynnika lepkości powietrza.
2. Wyniki i dane pomiarowe.
2.1 Wyniki pomiarowe;
Czas t [s]
Spadek ciśnienia Spadek ciśnienia
Objętość V[cm3]
Spadek ciśnienia
Δpśr[Pa]
Δp1[Pa]
Δp2[Pa]
14
275
265
645
270
11
275
270
455
272,5
12
270
269
480
269,5
11
273
270
455
271,5
11
272
268
425
270
2.2 Dane pomiarowe;
D – średnica rurki przyrządu [m];
D=3,1 [mm];
L – długość rurki przyrządu[m];
L=1 [m].
3. Wykonywanie obliczeń na podstawie uzyskanych wyników.
3.1 Obliczanie objętościowego wydatku przepływu.
gdzie:
V – objętość wody w naczyniu = objętość przepływającego powietrza [m3];
t – czas przepływu powietrza [s].
3.2 Obliczanie współczynnika lepkości dynamicznej powietrza.
gdzie:
Δp – różnica ciśnień wskazana przez manometr [Pa];
D – średnica rurki przyrządu [m];
Q – objętościowy wydatek przepływu [m3/s];
L – długość rurki przyrządu[m];
π =3,14 – stała matematyczna.
3.3 Obliczanie prędkości średniej przepływu powietrza.
gdzie:
Q – objętościowy wydatek przepływu;
π =3,14 – stała matematyczna.
3.4 Obliczanie liczby Reynoldsa.
gdzie:
v – prędkość przepływu powietrza [m/s];
D – średnica rurki przyrządu [m];
ν – współczynnik kinematycznej lepkości powietrza [m2/s];
4. Wyniki obliczeń.
Q[m3/s]
4,61 *10-5
4,13*10-5
4*10-5
4,13*10-5
3,86*10-5
 [kg∙m/s]
Vśr [m/s]
6,11093
5,47465
5,30233
5,47465
5,11675
1,32687*10-5
1,49479*10-5
1,52638*10-5
1,48931*10-5
1,58468*10-5
Re
1183,99
1060,71
1027.32
1060,71
991,37
Stałe fizyczne:
ρ = 1,2 [kg/m3]- gęstość powietrza;
=1,6∙10-5 [m2/s] – współczynnik kinematycznej lepkości powietrza [m2/s];
Wnioski;
W każdym z wykonanych pomiarów liczba Reynolds’a jest mniejsza od 2300, w
związku z tym wnioskujemy, że badane przepływy powietrza w rurce urządzenia
jest laminarny.
4
Plik z chomika:
zagoo
Inne pliki z tego folderu:

Badanie przepływu wody przez ośrodek porowaty.doc (1545 KB)
 Pomiar profilu prędkości.doc (733 KB)
 Pomiar współczynnika lepkości powietrza.bmp (750 KB)
 Pomiar współczynnika lepkości powietrza.doc (59 KB)
 Pomiar współczynnika lepkości powietrza.xls (18 KB)
Inne foldery tego chomika:


kolos
 laborki z mechaniki płynów
Mechanika Płynów - LAB1 - Badanie prędkości przepływu gazu - sprawozdanie
 Nowy folder
 Wyznaczenie strat energii przepływu płynu rzeczywistego
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download