Różaniec Krwi Chrystusa

advertisement
RÓŻANIEC DO KRWI CHRYSTUSA - sposób odmawiania
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu...
W. Jak była na początku...
Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej
tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa).
Na końcu każdej tajemnicy mówi się:
P. Chwała Ojcu...
W. Jak była na początku...
P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
TAJEMNICA I
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA
(5 "Ojcze nasz"...)
TAJEMNICA II
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU
(5 "Ojcze nasz"...)
TAJEMNICA III
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA
(5 "Ojcze nasz"...)
TAJEMNICA IV
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA
(5 "Ojcze nasz"...)
TAJEMNICA V
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ
(5 "Ojcze nasz"...)
TAJEMNICA VI
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU
(5 "Ojcze nasz"...)
TAJEMNICA VII
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ
(3 "Ojcze nasz"...)
Modlitwa końcowa
P. Panie, Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelania Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby nas
oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy
także mogli poświęcić życie i krew dla uwielbienia Boga i zbawienia naszych bliźnich.
W. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem
godzinach naszego życia rozmyślać o "Cenie naszego zbawienia" i z serca odpowiedzieć na Twoją
miłość. Amen.
P. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi,
W. Który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią
Download