Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

advertisement
……………………………., …………………...
(miejscowość, data)
Sklep internetowy Jeans24h.pl
Skrzeszewscy sp. j.
Pl. Zwycięstwa 27, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655-10-03-635
Tel. +48 41 378 40 38, Tel. kom: +48 668 199 911
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z
późn. zm.) odstępuję od umowy nr ........................... (nr zamówienia) / ……………………………….… (nr paragonu/faktury)
zawartej dnia (data złożenia zamówienia) ............................. . Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy.
DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ TOWAR
IMIĘ:
ULICA:
MIASTO:
NR TELEFONU:
ZWRACANY TOWAR/Y
NAZWISKO:
NR DOMU:
KOD POCZTOWY:
ADRES EMAIL:
NAZWA
NR MIESZKANIA:
WOJEWÓDZTWO:
ROZMIAR
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
DANE DO PRZELEWU
DANE WŁAŚCICIELA KONTA BANKOWEGO
(ZOSTAWIĆ PUSTE JEŚLI TAKIE SAME JAK DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ TOWAR)
IMIĘ:
ULICA:
MIASTO:
NR TELEFONU:
NAZWISKO:
NR DOMU:
KOD POCZTOWY:
ADRES EMAIL:
NR MIESZKANIA:
WOJEWÓDZTWO:
DANE KONTA BANKOWEGO
NAZWA BANKU:
NUMER RACHUNKU
BANKOWEGO:
…………………………….…………………...
(podpis)
Download