Zagadnienia do kartkówki 17 września

advertisement
Zagadnienia do kartkówki 17 września - OŚWIECENIE I PREROMANTYZM
1. Pojęcie oświecenia (racjonalizm, materializm, deizm, ateizm, empiryzm).
2. Cechy literatury klasycyzmu.
3. I. Krasicki „Pijaństwo”, „Żona modna” – obraz społeczeństwa, dydaktyczny charakter
literatury, definicja satyry.
4. Literacki portret władcy – „Do króla” (persyflaż, panegiryk).
5. Model patriotyzmu w „Hymnie do miłości ojczyzny” I. Krasickiego.
6. „Król olch” J.W. Goethego jako utwór preromantzymu (cechy ballady, temat utworu).
Download