Biogram dr Iwona Borowik: absolwentka Wydziału Nauk

advertisement
Biogram
dr Iwona Borowik: absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
kierunek – socjologia; absolwentka studiów podyplomowych - Zarządzanie kadrami w
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; od 1993r. pracownik naukowo – dydaktyczny
Zakładu Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii UWr.; od 2001r. doktor nauk
humanistycznych; w Wyższej Szkole Menedżerskiej zatrudniona na stanowisku adiunkta od
2004 r.; w latach 2007 – 2008 Prodziekan Wydziału Socjologii WSM w Legnicy. Autorka
kilkunastu publikacji naukowych, m.in.:
„The Humanization of Housing Estates” w: J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska
(red.) „Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and New Directions” CIB publication 189, 1996;
„Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym. Studium jakości wrocławskich
środowisk mieszkaniowych”, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003;
„Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny”,
współredakcja z K. Sztaltem, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007;
„Kierunki przemian współczesnego miasta – suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk” w:
I. Borowik, K. Sztalt (red.) „Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków
badawczych dyscypliny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
Download