etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą

advertisement
ETIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY I DIAGNOSTYKA CHORÓB
PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
Plan kursu
Czwartek (21.11.2013 r.)
12.00-13.30 Choroby przenoszone drogą płciową – informacje ogólne. Bakteryjna waginoza i
rzęsistkowica – objawy, diagnostyka – dr Izabela Korona-Głowniak
13.30-15.00 Kiła, rzeżączka i zakażenia grzybicze – objawy, diagnostyka – dr Agnieszka
Kamińska-Wojtowicz
15.15-18.45 Ćwiczenia (diagnostyka kiły, rzeżączki, kandydoz, świerzbu, wszawicy łonowej i
zakażeń wywołanych bakteriami atypowymi) – dr Agnieszka Kamińska-Wójtowicz
Piątek (22.11.2013 r.)
8.30-10.00 Zakażenia płodu i noworodka – dr Urszula Kosikowska
10.00-11.30 Diagnostyka i leczenie zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis, i
mykoplazmy płciowe, Haemophilus ducrei – dr Agnieszka Kamińska-Wojtowicz
11.30-14.00 Obraz kliniczny, diagnostyka laboratoryjna i leczenie zakażeń wirusem HIV – dr
Urszula Kosikowska
14.30-15.15 Objawy i diagnostyka zakażeń wirusem HPV – dr Katarzyna Matuska
15.15-18.45 Ćwiczenia (diagnostyka kiły, rzeżączki, kandydoz, świerzbu, wszawicy łonowej i
zakażeń wywołanych bakteriami atypowymi) – dr Agnieszka Kamińska-Wójtowicz
Sobota (23.11.2013 r.)
8.30-10.00 Zakażenia wirusowe przenoszone drogą płciową – dr Marek Juda
10.00-11.30 Antybiotykoterapia zakażeń układu moczowo-płciowego – dr Marek Juda
11.30-12.00 Test i zakończenie kursu
Download