Programowanie komputerow (studia zaoczne)

advertisement
Programowanie
komputerów
dr Waldemar Wolski
Wykład
Języki programowania
• definicja języka
• rys historyczny
Elementy systemów
operacyjnych
• zadania
• usługi
• elementy składowe
Sieć działań
• Schematy
• diagramy
Techniki programowania
•
•
•
•
liniowe
strukturalne
modularne
obiektowe
Proces programowania
• projektowanie programu
(systemu)
– lista problemów
• programowanie
– lista problemów
Struktura programu
• W językach tradycyjnych
– Pascal, C
• W językach obiektowych
– Object Pascal, C++
• Instrukcje
• Typy danych
• Organizacja danych
Kompilatory
• Zasada działania
• Zadania
• Elementy składowe
Pakiety programowania
• Tradycyjne - IDE
• Wizualne - RAD
Dokumentacja
• Tworzenie
– składowe
• Modyfikacja
– konserwacja oprogramowania
Download