skrypty_zad_cz_1

advertisement
Skrypty Linux-owe – zadania, cz.1
1) Napisać skrypt osoba.sh, który wczytuje imię, nazwisko, wiek i adres podane
przez użytkownika, a następnie wyświetla te dane na ekranie.
2) Napisać skrypt miasta.sh, który wyświetla dwie nazwy miast podane jako kolejne
argumenty skryptu.
3) Napisać skrypt argumenty.sh, który wyświetla liczbę i listę wszystkich
przekazanych argumentów.
4) Napisać skrypt
a) liczby.sh,
który
wczytuje
dwie
liczby
całkowite
podane
przez użytkownika, a następnie wyświetla podane liczby, ich sumę, różnicę
i iloczyn.
b) liczby1.sh, który wyświetla sumę, różnicę i iloczyn dwóch liczb
całkowitych, będących argumentami skryptu.
5) Napisać skrypt kto.sh, którego zadaniem jest wczytanie podanej przez użytkownika
litery i wyświetlenie listy tych użytkowników zalogowanych na serwerze, których
loginy zaczynają się podaną literą.
Download