kierunek studiów: FILOLOGIA 3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE

advertisement
kierunek studiów:
studiów:
kierunek
specjalność:
specjalność:
czas trwania
trwania studiów:
studiów:
czas
FILOLOGIA
FILOLOGIA
filologia duńska
duńska // norweska
norweska // szwedzka
szwedzka
filologia
6
semestrów
6 semestrów
3-LETNIE STUDIA
STUDIA LICENCJACKIE
LICENCJACKIE
3-LETNIE
2013/2014
2015/2016
Przedmiot
I rok
1 semestr
2 semestr
Godz. ECTS Godz. ECTS
egz.
po
sem.
Forma
zajęć
Suma
godzin
Suma
ECTS
2,4,6
ćw.
840
70
150
14
2,4, 5
ćw.
540
32
90
7
5
ćw.
120
11
ćw.
30
2
5
ćw.
30
3
6
ćw.
120
11
3
ćw.
ćw.
60
60
4
5
6
ćw.
90
6
wstęp do językoznawstwa
2
wykł./ćw.
60
4
wstęp do literaturoznawstwa
1
wykł/ćw.
60
4
4
ćw.
wykł./ćw.
ćw.
30
60
60
2
2
4
ćw.
30
2
Nazwa przedmiotu
Grupa treści podstawowych
Praktyczna nauka języka
duńskiego/norweskiego/szwedzkiego
Praktyczna nauka języka
angielskiego/niemieckiego
Grupa treści kierunkowych
gram. opisowa języka
duńskiego/norweskiego/szwedzkiego
gramatyka
kontrastywna
polskoduńska/norweska/szwedzka
historia języka
duńskiego/norweskiego/szwedzkiego
literatura duńska/norweska/szwedzka
zarys literatur skandynawskich
historia Skandynawii
wiedza o Danii/Norwegii/Szwecji
wiedza o akwizycji języka
filozofia
staroislandzki – język, kultura,
dziedzictwo
technologia informacyjna
30
2
120
egz.
90
egz.
12
150
11
7
120
6
30
2
30
3
30
30
30/30
egz.
30/30
egz.
30
II rok
3 semestr
4 semestr
Godz. ECTS Godz. ECTS
2
2
30
3
30
egz.
3
150
egz.
120
egz.
12
150
9
6
60
egz.
3
30
3
30
egz.
30
3
3
30
3
30
egz.
30
30
2
30
30/30
30
egz.
2
2
4
4
2
30
2
30
2
III rok
5 semestr
6 semestr
Godz. ECTS Godz. ECTS
120
egz.
60
11
2
30
egz.
3
2
30
egz.
2
3
2
wf
seminarium licencjackie
proseminarium
praktyki studenckie
razem godzin
* w tym 10 pkt za egzamin licencjacki
6
ćw.
ćw.
ćw.
60
30
30
(150)
2
11
1
5
30
2310
180
420
1
30
30
390
1
30
420
30
420
30
30
(150)
1
5
375
30
30
11
285
30
Download