TSL Obliczyć ciąg silnika, ciąg jednostkowy oraz jednostkowe

advertisement
Projekt 2 – TSL
Obliczyć ciąg silnika, ciąg jednostkowy oraz jednostkowe zużycie paliwa dla silnika
dwuprzepływowego rzeczywistego, przedstawionego na schemacie poniżej.
Dane:
𝑝𝑝0 = 101325 𝑃𝑃𝑃𝑃 – ciśnienie odniesienia (dla wysokości 0 m n.p.m.)
𝑇𝑇0 = 288,15 𝐾𝐾 – temperatura odniesienia (dla wysokości 0 m n.p.m.)
𝐻𝐻 = 7 𝑘𝑘𝑘𝑘 – wysokość lotu
𝑇𝑇3 ∗ = 1700 𝐾𝐾 – temperatura za turbiną
𝑛𝑛 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑤𝑤 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑤𝑤 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑜𝑜 − 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑧𝑧 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑛𝑛 1
𝑉𝑉ℎ = √𝑛𝑛 ∗ 3000 𝑚𝑚/𝑠𝑠 – prędkość lotu
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
̇ = 𝑛𝑛 ∗ 𝑜𝑜 ∗ 6 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠 – masa powietrza przepływająca przez silnik
𝜇𝜇 = 𝑚𝑚 − 1 – stopień dwuprzepływowości
𝜋𝜋𝑤𝑤 = 1,8 – spręż wentylatora
𝜋𝜋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑜𝑜 + 3 – spręż sprężarki niskiego ciśnienia
𝜋𝜋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,5 ∗ 𝑛𝑛 – spręż sprężarki wysokiego ciśnienia
𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1005
𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘∗𝐾𝐾
– ciepło właściwe dla powietrza
𝑘𝑘 = 1,4 – wykładnik adiabaty dla powietrza
𝑐𝑐𝑐𝑐′ = 1200
𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘∗𝐾𝐾
– ciepło właściwe dla spalin
𝑘𝑘′ = 1,33 – wykładnik adiabaty dla spalin
��� = 1130
𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘∗𝐾𝐾
– ciepło właściwe dla procesu spalania
𝑊𝑊𝑊𝑊 = 43 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘 – wartość opałowa paliwa
𝜂𝜂𝑤𝑤_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,91 – sprawność politropowa wentylatora
𝜂𝜂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,9 – sprawność politropowa sprężarki niskiego ciśnienia
𝜂𝜂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,89 – sprawność politropowa sprężarki wysokiego ciśnienia
𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,9 – sprawność politropowa turbiny wysokiego ciśnienia
𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,91 – sprawność politropowa turbiny niskiego ciśnienia
𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,88 – sprawność politropowa turbiny napędzającej wentylator
𝜂𝜂𝑚𝑚_𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝜂𝜂𝑚𝑚_𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜂𝜂𝑚𝑚_𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0,99 – sprawności mechaniczne połączeń turbina-sprężarka
𝜂𝜂𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,96 – sprawność komory spalania
𝜎𝜎𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0,98 – współczynnik strat ciśnienia we wlocie silnika
𝜎𝜎𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,97 – współczynnik strat ciśnienia w komorze spalania
𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,95 – współczynnik strat ciśnienia w dyszy wylotowej kanału zewnętrznego
𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,96 – współczynnik strat ciśnienia w dyszy wylotowej kanału wewnętrznego
𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1005
𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝐾𝐾
𝑝𝑝0 = 101325 𝑃𝑃𝑃𝑃
Download