Pytania i odpowiedzi III

advertisement
Nr sprawy ZP,PN / 8 / 2009 r
Nowe-Miasto n/P dn 23.09.2009 r
Pytania i Odpowiedzi
Dotyczy : postępowania przetargowego na zakup i dostawę Produktów farmaceutycznych – leków
różnych,antybiotyków i płynów infuzyjnych nr sprawy ZP,PN / 8 / 2009 r.
Zamawiający odpowiada na zadane pytania mianowicie:
Pytanie : Uprzejmie prosze o zgode na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz.: 3, 12, 13, 34, 71, 73, 177,
199, 233, 234, 241 i utworzenie oddzielnego Pakietu co umożliwi złożenie ofert
konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom?
Odpowiedź:Nie wyrażam zgody na wydzielenie wyżej wymienionego pakietu
Tomasz Skura
.........................................
(podpis kierownika zakładu )
Download