WSTĘP Niniejszy zeszyt naukowy został przygotowany przez

advertisement
WSTĘP
Niniejszy zeszyt naukowy został przygotowany przez pracowników i doktorantów Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego UŁ i Centrum Studiów
Wyborczych UŁ.
Zamieszczone materiały są prezentacją wyników badań nad współczesnymi
ustrojami wybranych państw europejskich oraz problematyką wyborczą.
Krzysztof Skotnicki
Download