Kilka zadań z okazji pełni księżyca przypadającej na 25 IV. 1. Oblicz

advertisement
Kilka zadań z okazji pełni księżyca przypadającej na 25 IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Oblicz wartość siły, jeżeli przyspieszenie ciała o masie 0,25 kg wynosi 0,4 m/s 2.
Oblicz wartość masy, jeżeli przyspieszenie ciała wynosi 0,6 m/s2 pod działaniem siły zewnętrznej o wartości 28 N.
Ile wynosi masa ciała, którego ciężar na Ziemi wynosi 5400 N? g = 9,81 m/s2.
Ile wynosi masa ciała, którego ciężar na Księżycu wynosi 276 N? g = 1,62 m/s2.
Oblicz z jaką maksymalną szybkością może wjechać samochód w zakręt o promieniu r = 6500 cm jeżeli współczynnik
tarcia między kołami a nawierzchnią wynosi k = 0,75.
Ile musi wynosić współczynnik tarcia między kołami a nawierzchnią aby samochód nie wpadł w poślizg boczny.
Szybkość samochodu wchodzącego w zakręt V = 90 km/h, promień zakrętu wynosi r = 0,3 km
Z jaką szybkością musiałby jechać samochód po wypukłym moście o promieniu krzywizny r = 54 m, aby przez chwilę w
jego najwyższym punkcie być w stanie nieważkości?
Z jaką minimalną szybkością należy kręcić wiadrem z wodą w płaszczyźnie pionowej aby w najwyższym punkcie ruchu
woda nie wylała się z wiadra. Promień okręgu r = 116 cm.
Zamień na metry odległość do najbliższej gwiazdy Proxima Centauri, która wynosi 4,22 yl.
Zamień na metry odległość do najdalszego obiektu widocznego gołym okiem tj. galaktyki M 31 w Andromedzie, która
wynosi 2,52 mln yl.
Oblicz czas trwania jednego obrotu karuzeli, której krzesełka odległe o d = 6 m od osi obrotu poruszają się z prędkością
V = ¶ m/s
Tarcza szlifierki o średnicy d = 115 mm wykonuje n = 10000 obr/min, z jaką prędkością wylatują iskry podczas
szlifowania blachy?
Oblicz liniową prędkość Ziemi w jej ruchu rocznym wokół Słońca, przyjmując: promień orbity ziemskiej R = 1,5*10 11m
i długość roku T = 3,16*107s?
Ziemia porusza się wokół Słońca ze średnią prędkością około 30 km/s. Jaka odległość przebywa w kosmosie w czasie
15 minut?
Z jaką prędkością liniową musi się poruszać satelita telekomunikacyjny (nad równikiem), aby stale znajdował się nad tym
samym punktem Ziemi na wysokości h nad Ziemią? Promień Ziemi R = 6370 km, wysokość h = 12000 m. Długość doby
T = 86400 s.
Oblicz liniową szybkość Saturna w jego ruchu rocznym wokół Słońca, przyjmując: promień orbity R = 1427 mln km.
T = 29,4 lat.
Oblicz liniową szybkość Marsa w jego ruchu rocznym wokół Słońca, przyjmując: promień orbity R = 228 mln km.
T = 1,88 lat.
Oblicz liniową szybkość Wenus w jej ruchu rocznym wokół Słońca, przyjmując: promień orbity R = 108 mln km.
T = 0,615 roku.
Oblicz, ile razy siła, z jaką jesteś przyciągany przez Ziemię, jest większa od siły, z jaką jesteś przyciągany przez Słońce.
Masa Ziemi wynosi M z = 6 *l O24 kg, a masa Słońca MS = 2 *1030 kg. Promień Ziemi równy jest RZ = 6, 37 106 m.
Średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi R = 149,6 l O9 m.
Dwoje studentów siedzi w bibliotece w odległości l m od siebie. Masa studentki wynosi 60 kg, a studenta 70 kg.
Jak wielką siłą grawitacyjną oddziałują wzajemnie? Stała grawitacyjna:G = 6,67 * 10 –11 [N*m2/kg2]
Mars ma dwa niewielkie księżyce – Fobosa i Deimosa. Większy z nich, Fobos, krąży odległości około 5900 km od
powierzchni planety. Jest on nieregularną bryłą o rozmiarach 27 x 21 x 18 km. Jego masa wynosi 1,08 *lO 15 kg.
Ile ważyłby tam człowiek o masie 80 kg?
Oblicz wartość siły, jaką przyciągają się dwie stykające się ze sobą kule o średnicy 2r = 1m każda. Gęstość ołowiu wynosi
ς = 11,3*103 kg/m3.
Miłej pracy – pozdrawiam.
Download