Globalne zmiany środowiska

advertisement
Globalne zmiany środowiska
Tematy seminariów – propozycje:
Lp.
Temat
1
2
Czwarty raport IPCC
Cykle biogeochemiczne w systemie klimatycznym (obieg wody,
węgla, azotu, fosforu, siarki, fotosynteza)
Szybkie zmiany klimatu - Rapid Climate Change Events
(RCCEs)
Dziura ozonowa
Sprzężenia zwrotne w systemie klimatycznym
El Niño, La Niña
Rekonstrukcja zmian klimatu na podstawie temperatury
podpowierzchniowej
Rdzenie głębokomorskie
Rekonstrukcje temperatury oceanu (alkeny)
Torfowiska źródłem informacji paleoklimatycznych
Rekonstrukcje paleoklimatyczne na podstawie zmian
koncentracji izotopów stabilnych w naciekach
Rekonstrukcje klimatu na podstawie danych z osadów
jeziornych
Cykle Dansgarda-Oeschgera
Zjawiska Heinricha
Antropogeniczne zmiany klimatu
Korelacja rdzeni lodowych z Grenlandii i Antarktydy
Rekonstrukcje średniej temperatury rocznej półkuli północnej
dla ostatniego tysiąca lat
Bilans radiacyjny Ziemi
Globalne zaciemnienie
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Data
Student
Download